Správa aplikace Office Outlook Web Access pomocí konzoly Windows SBS Console

Aktualizováno: leden 2009

Platí pro: Windows SBS 2008

Web aplikace Outlook Web Access lze spravovat s rozhraním Konzola systému Windows SBS. Na kartě Sdílené složky a weby jsou v části Weby zahrnuty úlohy správy, které jsou pro tento web specifické. Úlohy správy se zobrazí až po výběru konkrétního webu (například Outlook Web Access) ze seznamu webů.

Následující tabulka uvádí úlohy, které jsou k dispozici pro správu webu Outlook Web Access.

 

Název úlohy Popis

Zakázat tento web

Zakáže web Outlook Web Access

Povolit tento web

Povolí web Outlook Web Access

Procházet tento web

Spustí web Outlook Web Access

Zobrazit vlastnosti webu

Zobrazí obecné informace o webu Outlook Access Web (například název a popis webu), přístupová oprávnění uživatele a rozšířené nastavení pro web.

Spravovat oprávnění

Umožní spravovat přístup uživatelů k vybranému webu aplikace Outlook Web Access.

Zobrazit: