Migrace dat a nastavení služby Migrate Windows Server Update Services

Aktualizováno: leden 2009

Platí pro: Windows SBS 2008

notePoznámka
Jedná se o volitelnou úlohu. Pokud jste nezměnili výchozí nastavení služby Windows Server Update Services na zdrojovém serveru, služby Update Services na cílovém serveru dosáhnou postupně stejné úrovně shody aktualizací, schválení aktualizací a členství ve skupině počítačů jako zdrojový server.

notePoznámka
Data služby Update Services můžete migrovat pouze v případě, že jsou zdrojová a cílová verze stejné.

Chcete-li provést migraci služby Windows Server Update Services, musíte exportovat aktualizace softwaru a metadata ze zdrojového serveru a poté je importovat na cílový server.

  1. Spuštění Průvodce vyčištěním serveru

  2. Nastavení serveru repliky služby Update Services

  3. Replikace databáze služby Update Services

  4. Ověření, zda replikace proběhla úspěšně

  5. Nastavení cílového serveru jako samostatného serveru služby Update Services

  6. Ověření skupin počítačů služby Update Services

Další informace o konfiguraci a používání služby Update Services naleznete v tématu „Managing Software Updates in Windows Small Business Server 2008“ (Správa aktualizací softwaru v systému Windows Small Business Server 2008) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=130661).

Zobrazit: