Konfigurace služby Konektor POP3

Platí pro: Windows SBS 2008

notePoznámka
Před konfigurací služby Konektor POP3 je třeba provést úlohu Nastavit internetovou adresu na stránce Domů v nástroji Konzola systému Windows SBS.

notePoznámka
Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Zobrazení nebo změna vlastností služby Konektor POP3

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klepněte na tlačítko Síť.

 3. Klepněte na kartu Připojení.

  V seznamu se zobrazí informace o síťových připojeních.

 4. Klepněte v seznamu na položku Konektor POP3.

 5. V podokně úloh klepněte na položku Zobrazit vlastnosti Konektoru POP3. Zobrazí se stránka Konektor POP3 pro systém Windows SBS – vlastnosti.

 6. Klepněte na kartu Účty. Na kartě Účty můžete provést následující akce:

  • Chcete-li namapovat nový účet POP3 k poštovní schránce na serveru, klepněte na tlačítko Přidat a potom na stránce Vlastnosti poštovní schránky POP3 zadejte informace o připojení k účtu.

  • Chcete-li změnit existující připojení k účtu POP3, vyberte účet v seznamu, klepněte na tlačítko Upravit a potom informace o připojení k účtu dle potřeby změňte na stránce Vlastnosti poštovní schránky POP3.

  • Chcete-li odstranit existující připojení k účtu POP3, vyberte účet v seznamu a klepněte na tlačítko Odebrat.

 7. Klepněte na kartu Plánování. Na kartě Plánování můžete provést následující akce:

  • Chcete-li zprávy POP3 načítat v zadaném intervalu, nastavte interval v hodinách a minutách pomocí šipek.

   notePoznámka
   Minimální časový interval, který lze nastavit pro načítání zpráv, je pět minut.

  • Chcete-li ihned načíst zprávy POP3, klepněte na položku Načíst nyní.

 8. Po dokončení zobrazení nebo změn vlastností služby Konektor POP3 klepněte na tlačítko OK.

Další odkazy

Zobrazit: