Vytvoření nové sestavy sítě

Platí pro: Windows SBS 2008

notePoznámka
Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Vytvoření nové sestavy sítě

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klepněte na položku Sestavy.

 3. V podokně úloh klepněte na položku Přidat novou sestavu. Zobrazí se stránka Vlastnosti nové sestavy.

 4. Na kartě Obecné proveďte tyto akce:

  • Zadejte jedinečný název pro sestavu.

  • Zadejte krátký popis, který objasní účel sestavy.

 5. Na kartě Obsah proveďte následující akce:

  • Zaškrtněte políčko pro každý typ informací, které chcete zahrnout do sestavy sítě.

  • Zrušte zaškrtnutí políčka u všech položek, které do sestavy zahrnout nechcete.

 6. Na kartě Možnosti e-mailu proveďte následující akce:

  • Chcete-li odeslat sestavu e-mailem zadaným příjemcům, zaškrtněte políčko Odeslat tuto sestavu e-mailem v naplánovaný čas.

  • Chcete-li odeslat kopii sestavy sítě uživatelskému účtu v síti, zaškrtněte políčko u každého určeného příjemce.

  • Chcete-li odeslat kopii sestavy sítě na externí e-mailovou adresu, zadejte do pole Další e-mailové adresy úplnou e-mailovou adresu příjemce. K oddělení více e-mailových adres použijte středník.

  notePoznámka
  Není nutné zadávat příjemce e-mailu, pokud jste nezaškrtli políčko Odeslat tuto sestavu e-mailem v naplánovaný čas.

 7. Na kartě Plán zadejte pomocí rozevíracího seznamu denní nebo týdenní plán pro spuštění sestavy sítě.

 8. Klepněte na tlačítko OK.

Zobrazit: