Změna přístupu uživatelů ke sdílené tiskárně

Platí pro: Windows SBS 2008

note
Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Změna přístupu uživatelů ke sdílené tiskárně

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na tlačítko Síť a potom klepněte na kartu Zařízení.

  3. Klepněte na tiskárnu, u které chcete změnit přístup uživatelů, a potom v seznamu úloh klepněte na položku Vlastnosti tiskárny.

  4. Klepněte na kartu Zabezpečení.

  5. V seznamu Název skupiny nebo jméno uživatele klepněte na skupinu nebo uživatele, u kterých chcete změnit přístup k tiskárně.

  6. V části Oprávnění pro <Název_skupiny_nebo_jméno_uživatele>, klepněte na možnost Povolit nebo Odepřít u položek, které chcete změnit, a potom klepněte na tlačítko Použít.

  7. Po dokončení změn v přístupu uživatelů zavřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny klepnutím na tlačítko OK.

Zobrazit: