Archivace e-mailových zpráv skupiny zabezpečení do veřejné složky na serveru Exchange Server

Platí pro: Windows SBS 2008

notePoznámka
Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Archivace e-mailů pro skupinu zabezpečení

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klikněte na tlačítko Uživatelé a skupiny a potom klikněte na kartu Skupiny.

  3. V seznamu Skupiny zabezpečení klikněte na skupinu zabezpečení, pro kterou chcete archivovat e-maily, a potom klikněte na odkaz Upravit vlastnosti skupiny.

  4. Na stránce <Group Account> – vlastnosti klepněte na kartu E-mail a zaškrtněte políčko Archivovat e-maily odeslané této skupině do veřejné složky.

    notePoznámka
    Chcete-li vybrat tuto možnost, je třeba povolit skupinám zabezpečení přijímat e-maily.

  5. Klikněte na tlačítko Použít a pak na tlačítko OK.

Zobrazit: