Nastavení webů služby Microsoft Office Live Small Business

Platí pro: Windows SBS 2008

notePoznámka
Před nastavením webů služby Office Live Small Business je třeba připojit server k Internetu a nastavit internetovou adresu. Jakmile zakoupíte a nakonfigurujete internetovou adresu, proveďte úlohu Nastavit weby služby Office Live Small Business.

notePoznámka
Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Nastavení webů služby Office Live Small Business

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klepněte na tlačítko Sdílené složky a weby a potom klepněte na kartu Weby.

 3. V seznamu Úlohy webů klepněte na odkaz Nastavit weby služby Microsoft Office Live Small Business. Zobrazí se Průvodce nastavením webů služby Office Live Small Business.

 4. Podle pokynů v průvodci proveďte následující akce:

  • Zvolte, zda chcete vytvořit nový účet služby Office Live Small Business, nebo použít existující účet.

  • Zadejte účet služby Office Live Small Business, který chcete použít nebo vytvořit.

  • Zvolte, zda chcete, aby server přesměroval název internetové domény na web služby Office Live Small Business, nebo zda chcete název internetové domény přesměrovat sami.

  • Zadejte pověření k účtu služby Office Live Small Business.

 5. V závislosti na volbách provedených v kroku 4 a na tom, zda server spravuje vaši internetovou adresu, proveďte kroky uvedené níže pro konfiguraci vaší sítě.

  • Pokud server spravuje vaši internetovou adresu a zvolili jste automatické přesměrování názvu domény na weby služby Office Live, proveďte následující kroky:

   • Chcete-li vytvořit nový účet služby Office Live Small Business, zaregistrujte se na webu Office Live.

   • Zadejte pověření k účtu služby Office Live Small Business do průvodce.

   • Aktualizujte stav webů služby Office Live Small Business v době od 24 do 48 hodin po dokončení průvodce. Podrobné pokyny k aktualizování odkazů na weby na serveru najdete v tématu Aktualizace odkazů webů služby Office Live Small Business na serveru.

  • Pokud server spravuje vaši internetovou adresu a zvolili jste ruční přesměrování názvu domény na weby služby Office Live, proveďte následující kroky:

  • Jestliže již máte účet služby Office Live Small Business, proveďte následující kroky:

   • Zadejte pověření k účtu služby Office Live Small Business do průvodce.

  • Pokud server nespravuje vaši internetovou adresu a chcete přesměrovat název vaší domény na web služby Office Live Small Business, proveďte následující kroky:

Další odkazy

Zobrazit: