Jak lze dokončit migraci na tento server?

Platí pro: Windows SBS 2008

Chcete-li dokončit migraci ze zdrojového serveru na cílový server, je třeba spustit Průvodce migrací. Průvodce migrací vám pomůže migrovat data na cílový server a potom snížit úroveň zdrojového serveru a odebrat jej ze sítě. Nejnovější verzi Průvodce migrací najdete na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=188530).

Chcete-li spustit Průvodce migrací, klikněte v nástroji Konzola systému Windows SBS na kartě Domů v seznamu Začínáme – úlohy na položku Migrovat na Windows SBS.

Zobrazit: