Migrace systému Windows Small Business Server 2008 na systém Windows Small Business Server 2003

Platí pro: Windows SBS 2008

notePoznámka
Toto je 2. verze tohoto dokumentu. Nejnovější verzi získáte na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=91366). Verzi pro tisk si můžete stáhnout z webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117499).

ImportantDůležité
Na rozdíl od předchozích verzí vyžaduje serverový software Windows® Small Business Server 2008 (Windows SBS) 64bitový server. Systém Windows SBS 2008 nepodporuje 32bitovou architekturu procesoru.

Tento průvodce uvádí, jak migrovat stávající doménu systému Windows SBS 2003 do systému Windows SBS 2008 a pak migrovat nastavení a data. Uvádí také, jak odebrat stávající server ze sítě Windows SBS 2008 po dokončení migrace.

ImportantDůležité
Aby při migraci stávajícího serveru do systému Windows SBS 2008 nedocházelo k potížím, doporučujeme si před zahájením migrace přečíst tento dokument.

Pojmy a definice

Cílový server: Nový server, na který instalujete systém Windows SBS 2008 a migrujete nastavení a data.

Zdrojový server: Existující server, ze kterého migrujete nastavení a data.

Kroky procesu

Tento Průvodce migrací obsahuje následující kroky:

  1. Příprava zdrojového serveru na migraci Windows SBS 2008 Je nutné zajistit připravenost zdrojového serveru a sítě na migraci. Tato část vás provede procesem zálohování zdrojového systému, posouzením stavu zdrojového serveru, instalací nejnovějších aktualizací Service Pack a oprav, ověřením konfigurace sítě a zvýšením funkční úrovně domény a doménové struktury služby Microsoft® Active Directory® Domain Services (AD DS). Na zdrojovém serveru je také nutné spustit Nástroj pro přípravu migrace, který aktualizuje schéma AD DS, nainstaluje aktualizaci, která prodlužuje časový limit migrace a nakonfiguruje systém Exchange Server tak, aby podporoval migraci.

  2. Vytvoření souboru odpovědí pro migraci Soubor odpovědí používá instalační program systému Windows SBS 2008 k automatizaci instalace a spuštění instalačního programu v režimu migrace. Tato část představuje úvod do souboru odpovědí migrace a provede vás procesem používání nástroje souboru odpovědí k vytvoření souboru odpovědí migrace.

  3. Instalace systému Windows Small Business Server 2008 v režimu migrace Tato část vysvětluje, jak pomocí souboru odpovědí migrace nainstalovat systém Windows SBS 2008 na cílovém serveru v režimu migrace.

  4. Migrace nastavení a dat na cílový server Průvodce migrací vám pomůže migrovat nastavení a data ze zdrojového serveru do systému Windows SBS 2008. Tato část vysvětluje, jak se Průvodce migrací používá, a poskytuje informace o nastaveních a datech, která lze migrovat.

  5. Odstranění původního objektu zásad skupiny Přesměrování složky pro migraci Windows SBS 2008 Toto je závěrečná úloha změny domovské stránky přesměrovaných složek na cílovém serveru. Tuto úlohu provádějte pouze v případě, že je na zdrojovém serveru povoleno přesměrování složky.

  6. Volitelné úlohy po migraci Po dokončení migrace všech nastavení a dat do systému Windows SBS 2008 může být vhodné mapovat počítače s oprávněním na uživatelské účty, povolit přesměrování složky, nakonfigurovat konektory protokolu POP3 nebo aktualizovat kvóty poštovní schránky na novém serveru.

  7. Spuštění nástroje Analyzátor doporučených postupů pro systém Windows Small Business Server 2008 Po dokončení migrace dat a nastavení do systému Windows SBS 2008 byste měli stáhnout a spustit analyzátor doporučených postupů systému Windows Small Business Server 2008.

Zobrazit: