Správa směrovače

Platí pro: Windows SBS 2008

Používáte-li směrovač s certifikátem UPnP, systém Windows SBS 2008 se pokusí jej během instalace a spouštění některých průvodců nakonfigurovat. Pokud systém Windows SBS 2008 nemůže certifikát nakonfigurovat nebo nainstalujete další služby a aplikace, může být nutné nastavení směrovače nakonfigurovat ručně. Ve směrovači může být třeba nakonfigurovat tato nastavení:

  • Nastavení statické adresy IP v externím adaptéru, pokud statickou adresu dodal poskytovatel ISP.

  • Zakažte službu DHCP Server.

  • Otevřete a zavřete porty v bráně firewall směrovače.

  • Pokud používáte virtuální privátní síť, povolte protokol Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP).

I když se systém Windows SBS 2008 pokusí nakonfigurovat směrovače s certifikátem UPnP, je nejlepším postupem z hlediska zabezpečení zakázání služby UPnP a ruční konfigurace směrovače. To zajišťuje ochranu před viry a uživateli se zlými úmysly, kteří se mohou pokusit změnit konfiguraci portů na serveru na jinou IP adresu (jako je změna konfigurace klientského počítače v síti). Před ruční konfigurací směrovače se ujistěte, zda někdo ve vaší organizaci má zkušenosti se správou směrovače.

Informace o portech ke konfiguraci ve směrovači a přístupu ke konzole pro správu směrovače získáte v následujících článcích:

Zobrazit: