Připojení počítačů v síti

Platí pro: Windows SBS 2008

Označte stávající síťovou topologii pomocí informací v části Sítě typu Peer-to-peer vs. sítě založené na serveru tohoto dokumentu. Pak pomocí následujících kroků určete, jak přidat počítač do sítě, do které plánujete nainstalovat systém Windows SBS 2008.

Pojmy a definice

 • Síťový adaptér Síťový adaptér je hardwarové zařízení, které připojuje váš počítač k síti. Je interní nebo externí.

  Interní a externí síťové adaptéry fungují v určených rychlostech: 10 Mb/s, 100 Mb/s nebo 1000 Mb/s. Novější síťové adaptéry mají rychlosti 10/100 nebo 10/100/1000, což znamená, že automaticky běží při stejné rychlosti jako všechna další zařízení v síti.

  • Interní síťové adaptéry jsou zabudované v základní desce nebo nainstalované v rozšiřujícím slotu uvnitř počítače. Většina počítačů je dodávána s několika rozšiřujícími sloty PCI, takže můžete rozšířit schopnosti počítače přidáním hardwaru včetně síťových adaptérů.

  • Externí síťové adaptéry nevyžadují otevření počítače. Externí síťový adaptér lze zapojit do portu USB na počítači nebo do slotu PCMCIA na notebooku. Externí síťové adaptéry jsou k dispozici pro připojení Ethernet nebo bezdrátová připojení.

 • Přepínač Přepínač je běžné síťové zařízení, které propojuje zařízení v místní síti (LAN). Po doručení dat do portu jsou data přepnuta (nebo předána) z jednoho portu v přepínači do jiného portu na základě adresy MAC odesílajícího a přijímajícího síťového adaptéru. Zařízení připojené k portu v přepínači nesdílí šířku pásma se zařízeními, která jsou připojená k jiným portům v přepínači. Zařízení připojená k jednomu portu v přepínači jsou známá jako segment LAN.

  Velikost a počet potřebných přepínačů závisí na počtu počítačů a dalších zařízení, jako jsou tiskárny, která připojíte k síti. V přepínači musí být jeden port pro každý počítač, tiskárnu, server nebo jiné zařízení v síti. Připojte síťový adaptér na počítači k portu v přepínači pomocí síťového kabelu.

  Přepínače fungují stejně jako síťové adaptéry v určitých rychlostech. Novější přepínače mají rychlosti 10/100 nebo 10/100/1000, což znamená, že automaticky běží při stejné rychlosti jako nejpomalejší zařízení v síti nebo segmentu LAN.

 • Směrovač Směrovač je zařízení, které propojuje dvě nebo více sítí. Propojuje například síť malé firmy s Internetem. V tomto případě směrovač funguje jako brána sítě. Po doručení dat do portu v přepínači jsou data odeslána (neboli směrována) z jednoho portu do jiného na základě adresy TCP-IP odesílajícího a přijímajícího zařízení. Síť malé firmy může pro připojení celé sítě k Internetu vyžadovat pouze jeden směrovač.

  Směrovače fungují stejně jako síťové adaptéry a přepínače v určitých rychlostech. Novější směrovače mají rychlosti 110/100/1000, což znamená, že automaticky běží při stejné rychlosti jako nejpomalejší zařízení v síti.

 • Síťový kabel Pro připojení počítačů a dalších síťových zařízení k přepínači nebo směrovači použijte kabel Ethernet.

  • Při rychlosti 10 Mb/s je nutné použít adaptéry Ethernet s rychlostí 10 Mb/s a kroucené kabely (10BaseT) kategorie 3 (Cat3). Současně musíte být připojeni k portům s rychlostí 10 Mb/s v přepínači nebo směrovači Ethernet.

  • Při rychlosti 100 Mb/s je nutné použít adaptéry Ethernet s rychlostí 100 Mb/s a kroucené kabely (100BaseT) kategorie 5 (Cat5). Současně musíte být připojeni k portům s rychlostí 100 Mb/s v přepínači nebo směrovači Ethernet.

  • Při rychlosti 1000 Mb/s je nutné použít adaptéry Ethernet s rychlostí 1000 Mb/s a kroucené kabely (100BaseT) kategorie 5 (Cat5) nebo 6 (Cat6). Současně musíte být připojeni k portům s rychlostí 1000 Mb/s v přepínači nebo směrovači Ethernet.

  Protože síť běží pouze takovou rychlostí jako nejpomalejší zařízení nebo kabel v síti, musí všechny kabely odpovídat rychlosti zařízení v síti nebo segmentu LAN.

  Používáte-li adaptéry bezdrátové sítě, není nutné používat kabely. Potřebujete však bezdrátové síťové zařízení známé také jako bezdrátový přístupový bod, které je součástí řady směrovačů.

Krok 1: Připojte samostatné počítače do sítě typu peer-to-peer

notePoznámka
Používáte-li existující síť peer-to-peer, přejděte ke Krok 2: Přidání serveru do sítě typu peer-to-peer. Používáte-li existující síť založenou na serveru, přejděte ke Krok 3: Přidání serveru k síti založené na serveru..

Jestliže počítače nejsou propojeny tak, aby mohly sdílet informace v místní síti, je nutné je fyzicky propojit. Začněte instalací síťových adaptérů do jednotlivých počítačů. Pak jednotlivé síťové adaptéry zapojte do přepínače pomocí síťového kabelu. Nyní jste vytvořili síť typu peer-to-peer.

notePoznámka
Segment sítě Ethernet nebo místní sítě (LAN) může běžet při rychlostech 10 megabitů za sekundu (Mb/s), 100 Mb/s nebo 1000 Mb/s. Rychlost sítě nebo segmentu LAN závisí na rychlosti nejpomalejšího zařízení nebo kabelu v síti nebo segmentu LAN. Aby se zajistila maximální provozní rychlost, porovnejte rychlosti všech zařízení a kabelů v síti.

Krok 2 popisuje, jak přidat server do sítě typu peer-to-peer.

Krok 2: Přidání serveru do sítě typu peer-to-peer

notePoznámka
Pokud již máte síť založenou na serveru, přejděte ke Krok 3: Přidání serveru k síti založené na serveru..

Podle obrázku 1 přidejte server do sítě a ujistěte se, zda je zapnuté síťové zařízení.

Místní síť se širokopásmovým připojením

Při této konfiguraci platí následující podmínky:

 • Pokud v síti LAN máte širokopásmové připojení, ale nemáte směrovač, je nutné jej přidat. Vzhledem k tomu, že směrovač je zařízení, které síť používá pro přístup k Internetu (jedná se o výchozí bránu), směrovač musí poskytovat službu brány firewall nebo je nutné přidat zařízení brány firewall, které pomůže chránit síť LAN před neoprávněným přístupem z Internetu. Při této topologii nelze konfigurovat bránu firewall poskytnutou systémem Windows SBS 2008, protože server nepředstavuje bránu pro Internet.

 • Počítač se systémem Windows SBS 2008 používá pro připojení k místní síti (LAN) jen jeden síťový adaptér. Přistupuje k Internetu prostřednictvím směrovače.

 • IP adresa místního síťového adaptéru na serveru a IP adresa interního rozhraní směrovače musí ležet ve stejném rozsahu. Během instalace systém Windows SBS 2008 dotáže směrovač a pak se pokusí přiřadit serveru statickou IP adresu, která je ve stejném rozsahu jako směrovač.

  notePoznámka
  Chcete-li v síti použít specifický rozsah podsítě, měli byste směrovač nakonfigurovat v tomto rozsahu podsítě před zahájením instalace systému Windows SBS 2008.

Nyní jste vytvořili síť založenou na serveru. Krok 3 popisuje, jak přidat server do sítě založené na serveru.

Krok 3: Přidání serveru k síti založené na serveru.

Máte následující možnosti pro přidání počítače, který spustí systém Windows SBS 2008 v síti založené na serveru:

 • Pokud nepoužíváte řadič domény a chcete přidat počítač se systémem Windows SBS 2008 do sítě beze změny stávajícího serveru, je nutné dokončit novou instalaci systému Windows SBS 2008. Pak můžete existující server použít jako druhý server v doméně systému Windows SBS 2008.

  Další informace o nastavení druhého serveru v síti získáte na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/FWLink/?LinkID=104875).

 • Pokud vyměňujete stávající počítač se systémem Windows Small Business Server 2003 za nový se systémem Windows SBS 2008, je nutné provést migraci serveru. Před jejím dokončením musí být síťová topologie nakonfigurována podle informací v dokumentaci pro migraci serveru.

  Další informace získáte v části Migrace na systém Windows Small Business Server 2008 ze systému Windows Small Business Server 2003 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104281). Chcete-li stáhnout verzi, kterou lze vytisknout, získáte informace na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117499).

 • Pokud měníte existující počítač se systémem Windows SBS 2008 za nový počítač se systémem Windows SBS 2008, je nutné provést migraci serveru. Před jejím dokončením musí být síťová topologie nakonfigurována podle informací v dokumentaci pro migraci serveru.

  Další informace získáte v části Migrace na systém Windows Small Business Server 2008 ze systému Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120545). Chcete-li stáhnout verzi, kterou lze vytisknout, získáte informace na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120093).

Zobrazit: