Odstranění internetových konektorů

Aktualizováno: březen 2009

Platí pro: Windows SBS 2008

Tyto pokyny jsou určeny pro přechod ze systému Windows SBS 2003. Přecházíte-li ze systému Windows SBS 2008, přejděte na téma Migrace internetových konektorů.

Je-li systém Windows SBS 2008 nainstalován v režimu migrace, bude mezi zdrojovým a cílovým serverem automaticky povolen e-mail. Při odstraňování internetového konektoru pro odesílání ze zdrojového serveru bude za příchozí a odchozí e-mail v Internetu zodpovědný cílový server.

ImportantDůležité
Před odstraněním internetových konektorů serveru Exchange Server ze zdrojového serveru zajistěte, aby byl na cílovém serveru spuštěn Průvodce správou internetové adresy. Jedná se o povinnou úlohu v Průvodci migrací. Průvodce správou internetové adresy vytvoří na cílovém serveru internetové konektory pro odesílání a přijímání.

Odstraňování internetových konektorů serveru Exchange Server 2003 ze zdrojového serveru

 1. Na zdrojovém serveru klepněte na tlačítko Start a poté na položku Správa serveru.

 2. V navigačním podokně Správa serveru rozbalte postupně uzly Rozšířená správa, <Název_Domény> (server Exchange), Skupiny správce, první skupina správce, Skupiny směrování, první skupina směrování a Konektory.

  notePoznámka
  Pokud není položka Skupiny směrování zobrazena, klepněte pravým tlačítkem myši na organizaci Exchange a poté klepněte na příkaz Vlastnosti: Na kartě Obecné vyberte možnost Zobrazit skupiny směrování a klepněte na tlačítko OK. Změny se pravděpodobně projeví až po restartování konzoly Správa serveru.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Konektor SMTP SmallBusiness a vyberte příkaz Vlastnosti.

 4. Poznamenejte si nastavení konektoru SMTP, například odchozího inteligentního hostitele, a poté okno Vlastnosti zavřete.

 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Konektor SMTP SmallBusiness a vyberte příkaz Odstranit.

 6. Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte odstranění konektoru.

  notePoznámka
  Všechny e-maily do sítě Internet začnou odcházet přes cílový server.

Zobrazit: