Plán migrace-obchodních aplikací pro migraci Windows SBS 2008

Aktualizováno: leden 2009

Platí pro: Windows SBS 2008

Obchodní aplikace (LOB) je důležitá počítačová aplikace, která je pro fungování organizace nezbytná. Patří mezi ně účetní aplikace, aplikace pro řízení dodavatelského řetězce a aplikace pro plánování podnikových zdrojů.

Když plánujete migraci obchodních aplikací, je důležité obrátit se na zprostředkovatele těchto aplikací s cílem určit metodu, která bude k provedení migrace vhodná. Musíte taky najít média, která se použijí k přeinstalování obchodních aplikací na cílovém serveru.

Při shromažďování informací o obchodní aplikaci můžete vyplnit následující tabulku.

 

Název složky obecných dat nebo aplikace Cesta k datům Poznámky

                                               

                                     

                                         

    

    

    

    

    

    

Zobrazit: