Ověření nastavení směrovače

Platí pro: Windows SBS 2008

Pokud směrovač podporuje systém UPnP™ a je správně nastavený, systém Windows SBS 2008 může provést tyto akce:

 • konfigurace připojení k Internetu pro systém Windows SBS 2008 během instalace,

 • konfigurace výjimek předávání portu ve směrovači během instalace.

 • Po dokončení instalace nástroj Konzola systému Windows SBS shromáždí a zobrazí informace o směrovači. Chcete-li si tyto informace prohlédnout, klepněte na položku Připojení k Internetu, klepněte na kartu Sítě a pak na položku Připojení.

Chcete-li využít výhod této schopnosti, ověřte následující skutečnosti:

 1. Systém UPnP je povolen ve směrovači.

 2. Službu serveru Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Server pro síť LAN lze povolit nebo zakázat. Z důvodu zajištění, že služba DHCP není spuštěna na serveru i ve směrovači, pak platí, že pokud je služba DHCP během instalace povolena ve směrovači, není povolena na serveru. Po spuštění průvodce připojením k internetu po dokončení instalace je služba DHCP povolena na serveru a zakázána ve směrovači.

 3. IP adresa interního síťového adaptéru ve směrovači je nastavena na 192.168.x.1, kde x je 0-254.

 4. Používáte IP adresu pro externí rozhraní směrovače, která je dodána poskytovatelem internetové služby (ISP). IP adresu může služba serveru DHCP Server na straně poskytovatele ISP přiřadit dynamicky. Jinak je nutné ručně nakonfigurovat statickou IP adresu pomocí konzoly pro správu serveru.

 5. Pokud připojení k Internetu vyžaduje uživatelské jméno a heslo označované také jako Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE), jsou tato nastavení nakonfigurována ve směrovači, a to i v případě, že zařízení podporuje systém UPnP.

 6. Směrovač je připojen k síti LAN a k Internetu, je zapnutý a správně funguje.

Pokud směrovač systém UPnP nepodporuje nebo nelze směrovač během instalace nakonfigurovat, je nutné jej nakonfigurovat ručně pomocí nastavení v síti. Zajistěte, aby následující porty byly otevřeny a nasměrovány na IP adresu cílového serveru:

 • Port 25: SMTP e-mail

 • Port 80: Webový přenos HTTP

 • Port 443: Webový přenos HTTPS

 • Port 987: Webové přenosy pomocí protokolu HTTPS pro službu Windows SharePoint® Services přes vzdálené webové pracoviště

 • Port 1723: přístup VPN (pokud jej plánujete povolit na cílovém serveru; na směrovači může být nutné také povolit průchod protokolu PPTP)

notePoznámka
Informace o konfiguraci nastavení ve směrovači získáte v dokumentaci výrobce směrovače.

Zobrazit: