Odebrání důvěryhodného certifikátu

Platí pro: Windows SBS 2008

Pokud odeberete důvěryhodný certifikát, systém Windows SBS 2008 použije certifikát podepsaný svým držitelem.

notePoznámka
Může být nutné, aby vzdálení uživatelé nainstalovali balíček pro práci z domova v klientských počítačích a mobilních zařízeních.

notePoznámka
Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Odebrání důvěryhodného certifikátu

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. V navigačním pruhu klepněte na odkaz Síť a potom na položku Připojení.

  3. Klepněte na důvěryhodný certifikát, který chcete odebrat, a v podokně úloh klepněte na položku Odebrat důvěryhodný certifikát.

  4. Klepnutím na tlačítko Ano odeberte certifikát.

notePoznámka
Chcete-li spustit konzolu systému Windows SBS, klepněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy, dále na položku Windows Small Business Server, na položku Konzola systému Windows SBS a potom klepněte na příkaz Pokračovat v dialogovém okně Řízení uživatelských účtů.

Zobrazit: