Povolení přesměrování složek na cílový server

Aktualizováno: leden 2009

Platí pro: Windows SBS 2008

note
Tato úloha je nepovinná.

Po migraci uživatelských účtů na cílový server můžete dokončit nastavení přesměrování složek. Chcete-li tuto akci provést, povolte přesměrování složek v systému Windows SBS 2008 pomocí konzoly Konzola systému Windows SBS a odstraňte starý objekt zásad skupiny na zdrojovém serveru. Pokyny ohledně způsobu odstranění starého objektu zásad skupiny naleznete v tématu Odebrání starých objektů zásad skupiny.

Zde jsou dva objekty zásad skupiny pro přesměrování složek, které se nacházejí na cílovém serveru:

 • Přesměrování složek systému Small Business Server (původní objekt zásad skupiny systému Windows SBS 2003)

 • Zásady přesměrování složek systému Small Business Server (nový objekt zásad skupiny systému Windows SBS 2008)

Objekt zásad skupiny systému Windows SBS 2008 byl povolen při přesměrování složek a má přednost před původním objektem zásad skupiny systému Windows SBS 2003.

Povolení přesměrování složek na cílový server

 1. Na cílovém serveru otevřete rozhraní Konzola systému Windows SBS.

 2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klepněte na tlačítko Pokračovat.

 3. Na navigačním panelu klepněte na kartu Uživatelé a skupiny.

 4. V podokně úloh klepněte na položku Přesměrovat složky uživatelských účtů na server.

 5. V dialogovém okně Přesměrování složek - vlastnosti vyberte na kartě Názvy složek složky, které chcete přesměrovat na server.

 6. Klepněte na kartu Uživatelské účty, vyberte názvy uživatelských účtů pro složky, které chcete přesměrovat na server, a klepněte na tlačítko OK.

Uživatelé se musí odhlásit a opět přihlásit, aby se změna přesměrování složek projevila v jejich počítačích. Tento postup zajišťuje, že budou všechny přesměrované složky přeneseny na cílový server. Volitelně může některý z uživatelů s oprávněními správce v klientských počítačích vynutit aktualizaci zásad skupiny.

ImportantDůležité
Zdrojový i cílový server musí být v době aktualizace změn Zásad skupiny v klientských počítačích připojeny k síti. Pokud se chystáte zdrojový server demontovat a odpojit od sítě, musí být nastavení zásady skupiny použito u všech klientských počítačů.

Vynucení aktualizace Zásada skupiny v klientském počítači

 1. Přihlaste se ke klientskému počítači jako správce.

 2. Klikněte na tlačítko Start, dále na položku Všechny programy, poté na položku Příslušenství, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek a potom klikněte na příkaz Spustit jako správce.

 3. Na příkazovém řádku zadejte příkaz gpupdate /force a stiskněte klávesu ENTER.

 4. Dokončení procesu může vyžadovat odhlášení a opětovné přihlášení. Potvrďte volbu kliknutím na tlačítko Ano.

Zobrazit: