Doporučujeme používat Visual Studio 2017.

/U, /u (nedefinované symboly)

 

Nejnovější dokumentaci k sadě Visual Studio 2017 najdete tady.

/U Undefines možnost kompilátoru zadané symbol preprocesoru. /u Undefines možnost kompilátoru Microsoft-specific symboly, které definuje kompilátor.

/U[ ]symbol  
/u  

symbol
Symbol preprocesoru pro Nedefinování definičních souborů.

Ani /U nebo /u možnost lze Nedefinování definičních souborů vytvořené pomocí symbolu #define směrnice.

/U Možnost lze Nedefinování definičních souborů symbol, který byl dříve definován pomocí /D možnost.

Kompilátor standardně definuje následující symboly specifické pro společnost Microsoft.

SymbolFunkce
_CHAR_UNSIGNEDVýchozí typ char je bez znaménka. Definovat, kdy /j není zadána možnost.
_CPPRTTIDefinované pro kód kompilován s /GR možnost.
_CPPUNWINDDefinované pro kód kompilován s /EHsc možnost.
_DLLDefinovat, kdy /MD je zadán parametr.
_M_IX86Ve výchozím nastavení definované na 600 pro x 86 cíle.
_MSC_VERDalší informace naleznete v tématu Předdefinovaná makra.
_WIN32Definované aplikací WIN32. Vždy definováno.
_MTDefinovat, kdy /MD nebo /MT je zadán parametr.

Chcete-li nastavit tuto možnost kompilátoru ve vývojovém prostředí Visual Studio

  1. Otevřete dialogové okno projektu Stránky vlastností. Další informace naleznete v tématu Postupy: Otevření stránek vlastností projektu.

  2. Klikněte na složku C/C++.

  3. Klikněte na stránku vlastností Pokročilé.

  4. Změnit Nedefinování definičních souborů preprocesoru nebo Nedefinování definičních souborů všechny definice preprocesoru vlastnosti.

Chcete-li tuto možnost kompilátoru nastavit v programu

Možnosti kompilátoru
Nastavení možností kompilátoru
/J (Výchozí znakový typ není podepsán)
/GR (Povolit informace běhového typu)
/EH (model zpracování výjimek)
/MD, /MT, /LD (Použít běhovou knihovnu)

Zobrazit: