Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
EN
Tento obsah není k dispozici ve vašem jazyce, ale můžete využít tuto verzi v anglickém jazyce.

SHRegDeleteUSValue function

Deletes a registry subkey value in a user-specific subtree (HKEY_CURRENT_USER or HKEY_LOCAL_MACHINE).

Syntax


LSTATUS SHRegDeleteUSValue(
  _In_ HUSKEY         hUSKey,
  _In_ LPCTSTR        pszValue,
  _In_ SHREGDEL_FLAGS delRegFlags
);

Parameters

hUSKey [in]

Type: HUSKEY

A handle to a currently open registry subkey. The subkey must have been opened with the KEY_SET_VALUE access right. For more information, see Registry Key Security and Access Rights.

This handle can be obtained through the SHRegOpenUSKey function.

pszValue [in]

Type: LPCTSTR

A pointer to the null-terminated string that names the value to remove.

delRegFlags [in]

Type: SHREGDEL_FLAGS

One of the SHREGDEL_FLAGS that specifies from which base key the value will be deleted.

Return value

Type: LSTATUS

Returns ERROR_SUCCESS if successful, or a nonzero error code defined in Winerror.h otherwise. You can use the FormatMessage function with the FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM flag to retrieve a generic description of the error.

Requirements

Minimum supported client

Windows 2000 Professional, Windows XP [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows 2000 Server [desktop apps only]

Header

Shlwapi.h

Library

Shlwapi.lib

DLL

Shlwapi.dll (version 4.71 or later)

Unicode and ANSI names

SHRegDeleteUSValueW (Unicode) and SHRegDeleteUSValueA (ANSI)

See also

SHRegDeleteEmptyUSKey

 

 

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft