Ovládací prvky webového serveru technologie ASP.NET

Visual Studio 2010

Ovládací prvky webového serveru technologie ASP.NET jsou objekty na webových stránkách technologie ASP.NET, které jsou spuštěny při odeslání požadavku na stránku a vykreslí prohlížeči značky. Mnoho ovládacích prvků webového serveru je podobné známým HTML elementům, jako jsou například tlačítka a textová pole. Další ovládací prvky zahrnují složité chování, jako jsou například ovládací prvky kalendáře a ovládací prvky, které slouží k připojení ke zdrojům dat a jejich zobrazení.

Technologie ASP.NET také poskytuje serverové ovládací prvky s podporou AJAX. Ty se skládají z integrovaného kódu serveru a klienta, pomocí kterého je dosaženo bohatého chování klienta. Pokud přidáte ovládací prvek AJAX na webovou stránku technologie ASP.NET, tak stránka automaticky odešle podporovaný klientský skript prohlížeči, který je nutný pro funkcionalitu AJAX. Můžete také přidávat dodatečný klientský kód na přizpůsobení funkcionality ovládajícího prvku, ale toto není podmínkou.

Témata v tomto oddíle popisují, co to jsou ovládací prvky webového serveru technologie ASP.NET a jak s nimi pracovat.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: