Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Konstruktor MultipleMatchesException ()

.NET Framework (current version)
 

Inicializuje novou instanci MultipleMatchesException třídy.

Obor názvů:   System.DirectoryServices.AccountManagement
Sestavení:  System.DirectoryServices.AccountManagement (v System.DirectoryServices.AccountManagement.dll)

public MultipleMatchesException()

Výchozí konstruktor inicializuje novou instanci MultipleMatchesException třídy. Message Vlastnost je inicializována na systémovou zprávu, popisující chybu. Tato zpráva bere v úvahu aktuální jazykovou verzi systému. InnerException Je inicializován na null.

.NET Framework
K dispozici od 3.5
Zpět na začátek
Zobrazit: