Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Double.IConvertible.ToInt16 – metoda (IFormatProvider)

.NET Framework (current version)
 

Toto rozhraní API podporuje infrastrukturu produkt a není určené k použití přímo z vašeho kódu.

Popis tohoto člena naleznete v tématu IConvertible.ToInt16.

Obor názvů:   System
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

short IConvertible.ToInt16(
	IFormatProvider provider
)

Parametry

provider

Tento parametr je ignorován.

Vrácená hodnota

Type: System.Int16

Hodnota aktuální instance převést na Int16.

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.Lze použít pouze tehdy, když Double je přetypovat na typ instance IConvertible rozhraní.Doporučenou alternativou je volat Convert.ToInt16(Double) metody.

Universal Windows Platform
K dispozici od 10
.NET Framework
K dispozici od 1.1
Silverlight
K dispozici od 2.0
Windows Phone Silverlight
K dispozici od 7.0
Zpátky na začátek
Zobrazit: