Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Char.IConvertible.ToUInt64 (IFormatProvider)

.NET Framework (current version)
 

Toto rozhraní API podporuje infrastrukturu produkt a není určené pro použití přímo z vašeho kódu.

Popis tohoto člena naleznete v tématu IConvertible.ToUInt64.

Obor názvů:   System
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

ulong IConvertible.ToUInt64(
	IFormatProvider provider
)

Parametry

provider
Type: System.IFormatProvider

IFormatProvider Objektu. (Určete null vzhledem k tomu provider parametr je ignorován.)

Návratová hodnota

Type: System.UInt64

Převedená hodnota aktuálního Char objektu.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když Char k přetypování instance IConvertible rozhraní. Doporučenou alternativou je volání Convert.ToUInt64(Char) Metoda místo.

Univerzální platforma Windows
K dispozici od 10
.NET Framework
K dispozici od 1.1
Silverlight
K dispozici od 2.0
Windows Phone Silverlight
K dispozici od 7.0
Zpět na začátek
Zobrazit: