Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost MethodBase._MethodBase.IsAbstract

.NET Framework (current version)
 

Publikováno: duben 2016

Popis tohoto člena naleznete v tématu _MethodBase.IsAbstract.

Obor názvů:   System.Reflection
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

bool _MethodBase.IsAbstract { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Boolean

Popis tohoto člena naleznete v tématu _MethodBase.IsAbstract.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když MethodBase k přetypování instance _MethodBase rozhraní.

.NET Framework
K dispozici od 2.0
Zpět na začátek
Zobrazit: