Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda String.IConvertible.ToInt16 (IFormatProvider)

.NET Framework (current version)
 

Toto rozhraní API podporuje infrastrukturu produkt a není určené pro použití přímo z vašeho kódu.

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToInt16.

Obor názvů:   System
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

short IConvertible.ToInt16(
	IFormatProvider provider
)

Parametry

provider
Type: System.IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.

Návratová hodnota

Type: System.Int16

Převedená hodnota aktuálního String objektu.

Exception Condition
FormatException

Hodnotu aktuálního String objektu nelze analyzovat.

OverflowException

Hodnotu aktuálního String objektu je číslo větší než MaxValue nebo menší než MinValue.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když String k přetypování instance IConvertible rozhraní. Doporučenou alternativou je volání Convert.ToInt16(String, IFormatProvider) Metoda.

Univerzální platforma Windows
K dispozici od 10
.NET Framework
K dispozici od 1.1
Silverlight
K dispozici od 2.0
Windows Phone Silverlight
K dispozici od 7.0
Zpět na začátek
Zobrazit: