/TLBID (Zadat ID zdroje pro TypeLib)

 

Nejnovější dokumentaci k sadě Visual Studio 2017 najdete tady.

/TLBID:id  

kde:

id
Uživatelská hodnota pro knihovnu typů pro vytvoření propojovacího programu. Přepíše výchozí ID zdroje 1.

Při kompilaci programu, který používá atributy, propojovací program vytvoří knihovnu typů. Propojovací program přiřadí číslo ID zdroje 1 knihovny typů.

Pokud toto číslo ID zdroje konfliktu s některý z existujících zdrojů, můžete zadat jiné ID s /TLBID. Rozsah hodnot, které lze předat id je 1 až 65535.

Chcete-li nastavit možnost linkeru ve vývojovém prostředí Visual Studio

  1. Otevřete dialogové okno projektu Stránky vlastností. Další informace naleznete v tématu Nastavení vlastností projektu Visual C++.

  2. Klikněte na složku Linker.

  3. Klepněte Vložený IDL stránky vlastností.

  4. Změnit ID prostředku TypeLib vlastnost.

Nastavení této možnosti linkeru v programu

  1. Další informace naleznete v tématu TypeLibraryResourceID.

Nastavení možností linkeru
Možnosti linkeru

Zobrazit: