Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Rozdíly mezi ověřením certifikátu služby provedeným Internet Explorerem a WCF

.NET Framework (current version)
 

Rozdíl mezi tak, jak aplikace Internet Explorer a Windows Communication Foundation (WCF) ověření certifikátů služby když se používá protokol HTTPS, je možné, že aplikace Internet Explorer nebudou moci získat přístup k stránku nápovědy nebo Web služby WSDL (Description Language) služby i v případě WCF je klient schopen úspěšně odesílání zpráv do koncových bodů služby. Důvodem je, že aplikace Internet Explorer ověří, zda byl certifikát služby ServerAuthentication objektu (OID) identifikátory v rozšířeného použití příznaků vzhledem k tomu WCF nevynucuje takových omezení. Je-li aplikaci Internet Explorer nelze získat přístup na stránku služeb nápovědy nebo WSDL pro službu, použijte Nástroj ServiceModel Metadata Utility (Svcutil.exe) přístup k metadatům služby.

Zobrazit: