Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TextWriter.WriteLine – metoda (Int64)

.NET Framework (current version)
 

Zapíše reprezentace textu 8-byte podepsaná hodnota typu integer, za nímž následuje ukončení řádku na textový řetězec nebo datového proudu.

Obor názvů:   System.IO
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

public virtual void WriteLine(
	long value
)

Parametry

value

8-byte se znaménkem k zápisu.

Exception Condition
ObjectDisposedException

TextWriter Je uzavřen.

IOException

Dojde k vstupně-výstupní chybě.

Reprezentace textu je zadaná hodnota je vytvořen pomocí volání Int64.ToString metody. TextWriter.FormatProvider Vlastnost, pokud není null, určuje formátování specifických pro jazykovou verzi.

Ukončení řádku je definován CoreNewLine pole.

Seznam běžných vstupně-výstupních úloh naleznete v tématu Obecné vstupně-výstupní úlohy.

Universal Windows Platform
K dispozici od 4.5
.NET Framework
K dispozici od 1.1
Portable Class Library
Podporováno v: portable .NET platforms
Silverlight
K dispozici od 2.0
Windows Phone Silverlight
K dispozici od 7.0
Windows Phone
K dispozici od 8.1
Zpátky na začátek
Zobrazit: