Extrahování člena knihovny

 

Nejnovější dokumentaci k sadě Visual Studio 2017 najdete tady.

Můžete vytvořit soubor objektu (.obj), který obsahuje kopii členem již existující knihovny LIB. Extrahujte kopii člen, použijte následující syntaxi:

LIB library /EXTRACT:member /OUT:objectfile  

Tento příkaz vytvoří soubor .obj s názvem objectfile , která obsahuje kopii member z Knihovna. member Název je velká a malá písmena. Pouze jeden člen, který v rámci jednoho příkazu lze extrahovat. Možnost/out je požadováno; neexistuje žádný výchozí název pro výstup. Pokud se soubor nazývá objectfile již existuje v zadaném adresáři (nebo v aktuálním adresáři, je-li zadán žádný adresář s objectfile), extrahované objectfile nahradí existující soubor.

Referenční dokumentace ke knihovně LIB

Zobrazit: