Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina
Tato dokumentace je archivovaná a neudržuje se.

CssStyleCollection.Add – metoda (HtmlTextWriterStyle, String)

Přidá položku styl CssStyleCollection kolekce řízení pomocí zadaného HtmlTextWriterStyle Hodnota výčtu a odpovídající hodnoty.

Obor názvů:  System.Web.UI
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

public void Add(
	HtmlTextWriterStyle key,
	string value
)

Parametry

key
Typ: System.Web.UI.HtmlTextWriterStyle
HtmlTextWriterStyle Hodnota výčtu přidat do kolekce.
value
Typ: System.String
Hodnota atributu style přidat do kolekce.

Pokud styl položky přidat HtmlTextWriterStyle výčtu použít Add přetěžování z Add Metoda než přetížení, která nemá HtmlTextWriterStyle parametr.

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít obě přetížení Add způsob přidání šablony stylů CSS k HtmlSelect, HtmlInputSubmita Label programově řídit.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

 protected void SubmitBtn_Click(object sender, EventArgs e)
 {
  SubmitBtn.Style.Add("letter-spacing", "10px");
  FirstSelect.Style.Add(HtmlTextWriterStyle.Color, FirstSelect.Items[FirstSelect.SelectedIndex].Value.ToString());
  Message.Style.Add(HtmlTextWriterStyle.Color, FirstSelect.Items[FirstSelect.SelectedIndex].Value.ToString());
  Message.Text = "The select style is: " + FirstSelect.Style.Value;
 }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>CssStyleCollection Add</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  Select a color and then click submit.
  <br />
  <select id="FirstSelect" 
      style="font: 10pt verdana;color:black;" 
      runat="server">
    <option value="black">black</option>
    <option value="red">red</option>
    <option value="blue">blue</option>
    <option value="green">green</option>
  </select> 
  <input id="SubmitBtn" 
      value="Submit" 
      type="submit" 
      onserverclick="SubmitBtn_Click"
      runat="server" /><br/>
  <br />
  <asp:Label id="Message"
        runat="server"/>
  </div>
  </form>
</body>
</html>


.NET Framework

Podporováno v: 4, 3.5, 3.0, 2.0

Windows 7, Windows Vista SP1 nebo novější, Windows XP SP3, 64bitová verze systému Windows XP SP2, Windows Server 2008 (není podpora v roli Server Core), Windows Server 2008 R2 (podpora v roli Server Core s aktualizací SP1 nebo novější), Windows Server 2003 SP2

.NET Framework nepodporuje některé verze platforem. Seznam podporovaných verzí naleznete v tématu Požadavky na systém rozhraní .NET framework.
Zobrazit: