Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Convert.ToSingle (Single)

.NET Framework (current version)
 

Publikováno: srpen 2016

Vrátí zadaný jednoduchou přesností s plovoucí desetinnou čárkou číslo; žádný skutečný převod se provádí.

Obor názvů:   System
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

public static float ToSingle(
	float value
)

Parametry

value
Type: System.Single

Číslo s plovoucí desetinnou čárkou jednoduchou přesností pro vrácení.

Návratová hodnota

Type: System.Single

value je vrácen beze změny.

Univerzální platforma Windows
K dispozici od 8
.NET Framework
K dispozici od 1.1
Přenosná knihovna tříd
Podporováno v: přenosné platformy .NET
Silverlight
K dispozici od 2.0
Windows Phone Silverlight
K dispozici od 7.0
Windows Phone
K dispozici od 8.1
Zpět na začátek
Zobrazit: