Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

HtmlTextWriter.EncodeAttributeValue – metoda (HtmlTextWriterAttribute, String)

Zakóduje hodnotu atributu zadané poznámky na základě požadavků HttpRequest objekt v aktuálním kontextu.

Obor názvů:  System.Web.UI
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

protected virtual string EncodeAttributeValue(
	HtmlTextWriterAttribute attrKey,
	string value
)

Parametry

attrKey
Typ: System.Web.UI.HtmlTextWriterAttribute
HtmlTextWriterAttribute Představující atribut značky.
value
Typ: System.String
Řetězec obsahující hodnotu atributu kódování.

Vrácená hodnota

Typ: System.String
Řetězec obsahující hodnotu atributu kódováním.

EncodeAttributeValue Metoda odstraní dvojité uvozovky ("), ampersandy (&) a menší než nejsou generovány znaky (<) tak, že neplatné značky, bez ohledu na vstup. Skutečné kódování provádí HtmlAttributeEncode metoda.

.NET Framework

Podporováno v: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (role Server Core není podporována), Windows Server 2008 R2 (role Server Core je podporována s aktualizací SP1 nebo novější, architektura Itanium není podporována)

.NET Framework nepodporuje některé verze platforem. Seznam podporovaných verzí naleznete v tématu .NET – požadavky na systém.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft