Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda HtmlTextWriter.EncodeAttributeValue (HtmlTextWriterAttribute, String)

.NET Framework (current version)
 

Zakóduje hodnota atributu zadaná značek založené na požadavcích HttpRequest objekt aktuálního kontextu.

Obor názvů:   System.Web.UI
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

protected virtual string EncodeAttributeValue(
	HtmlTextWriterAttribute attrKey,
	string value
)

Parametry

attrKey
Type: System.Web.UI.HtmlTextWriterAttribute

HtmlTextWriterAttribute Představující atribut značek.

value
Type: System.String

Řetězec obsahující hodnotu atributu ke kódování.

Návratová hodnota

Type: System.String

Řetězec obsahující hodnotu kódovaného atributu.

EncodeAttributeValue Metoda odstraní dvojitých uvozovek ("), tyto znaky (&) a je menší než znaky (<) tak, že neplatné štítky nejsou vygenerovány, bez ohledu na vstupu. Skutečné kódování, které se provádí pomocí HtmlAttributeEncode Metoda.

.NET Framework
K dispozici od 1.1
Zpět na začátek
Zobrazit: