Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda HashAlgorithm.ComputeHash (Byte[], Int32, Int32)

.NET Framework (current version)
 

Vypočítá hodnotu hash pro zadanou oblast zadané bajtové pole.

Obor názvů:   System.Security.Cryptography
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

public byte[] ComputeHash(
	byte[] buffer,
	int offset,
	int count
)

Parametry

buffer
Type: System.Byte[]

Vstup pro výpočet kód hash.

offset
Type: System.Int32

Posun do bajtového pole, ze kterého chcete začít používat data.

count
Type: System.Int32

Počet bajtů v poli, které chcete použít jako data.

Návratová hodnota

Type: System.Byte[]

Počítaný hash hodnoty.

Exception Condition
ArgumentException

count hodnota je neplatná.

- nebo -

buffer délka je neplatná.

ArgumentNullException

buffer je null.

ArgumentOutOfRangeException

offset je mimo rozsah. Tento parametr vyžaduje nezáporné číslo.

ObjectDisposedException

Objekt již byl odstraněn.

.NET Framework
K dispozici od 1.1
Silverlight
K dispozici od 2.0
Windows Phone Silverlight
K dispozici od 7.0
Zpět na začátek
Zobrazit: