Quadratic Root Finder  Quadratic Root Finder

Vytvořte malou aplikaci pro hledání kořenů kvadratické rovnice pomocí vzorce pro kvadratickou rovnici. Pracujte se vstupními parametry a pak kontrolou podmínek zjistěte, jestli má rovnice nějaká řešení.

Při vytváření této aplikace postupujte podle online kurzu na webu TouchDevelop.com.

Vytvořte tuto aplikaci na TouchDevelop.com

Další tvorba