vývojáøi programují s nástroji spoleènosti Microsoft

přehled

1

základy

2

získat nástroje

3

programování

Co je vývoj pro web? (přehled)

Vývoj pro web je obecný termín označující proces vytváření webových stránek nebo webů. Webové stránky jsou vytvářeny s použitím kódu HTML, CSS a JavaScript. Tyto stránky se mohou skládat z jednoduchého textu a grafiky a podobat se dokumentům. Stránky ale také mohou být interaktivní nebo zobrazovat měnící se informace. Vytvořit interaktivní serverové stránky je o něco složitìjší, ale lze pomocí nich vytvářet weby s širší škálou funkcí. Dnešní webové stránky jsou vìtšinou interaktivní a poskytují moderní online služby, například nákupní košík, dynamické vizualizace nebo dokonce komplexní sociální sítě.

1základy 

Přehrajte si toto video o nabídce nástrojů společnosti Microsoft pro vývoj pro web a poté si připravte prostředí ve svém počítači prostřednictvím instalace nástrojů, pomocí nichž vytvoříte svou první webovou aplikaci.

Pøehrát video

ZÁKLADY VÝVOJE PRO WEB
Video | 10 minut | Vývoj pro web | červen 2010

Nyní, když už víte, co obnáší vývoj pro web, můžete si přehrát následující video, které vám poskytne informace o nástrojích a technologiích pro vývoj pro web, včetně těchto hlavních programovacích modelů pro vytváření webových aplikací: ASP.NET a skriptování s použitím technologie Silverlight a jazyka JavaScript nebo knihovny jQuery

2získání nástrojů 
Stáhnout 

Po kliknutí na toto tlačítko se nainstaluje:

  • Instalace webové platformy (spouští zbývající části instalace)
  • Visual Studio Web Express
  • Nástroje Silverlight 4 pro Visual Studio 2010

Vybrat správnou verzi sady Visual Studio vám pomůže tabulka s porovnáním edicí sady Visual Studio 2010.
Další informace o práci v týmu získáte v článku o  správě životního cyklu aplikací.

3začínáme programovat 

Můžete začít ihned programovat tak, že si stáhnete ukázky kódu a budete postupovat podle následujících videí.

Pøehrát video

DISCIPLINOVANÝ VÝVOJ
Video | 18 minut | ASP.NET MVC | červen 2010

ASP.NET MVC je webové rozhraní, které implementuje princip vývoje MVC (model-view-controller, model-zobrazení-kontroler) umožňující oddělit data, prezentaci a logiku aplikace. V této lekci se dozvíte, jak vytvořit klientskou aplikaci služby Twitter, kterou je možné spustit v celé řadě klientských prostředí.

Dále: Další informace o technologii ASP.NET MVC

Získat kód pro tento projekt  C# VB (již není k dispozici)

Pøehrát video

RYCHLÉ VYTVÁØENÍ FORMULÁØÙ
Video | 11 minut | Webové formuláře ASP.NET | červen 2010

Webové formuláře ASP.NET jsou webové rozhraní, které pomocí serverových ovládacích prvků HTML a kódu umožňuje vytvářet formuláře zpracovávané na serveru a podporující celou řadu klientů. V této lekci se dozvíte, jak vytvořit klientskou aplikaci služby Twitter, kterou je možné spustit v celé řadě klientských prostředí.

Dále: Další informace o webových formuláøích ASP.NET

Získat kód pro tento projekt  C# VB (již není k dispozici)

Pøehrát video

SPOUŠTÌNÍ APLIKACÍ RIA V KLIENTSKÝCH POÈÍTAÈÍCH
Video | 34 minut | Silverlight | červen 2010

Silverlight je webové rozhraní pro režim online nebo offline, které integruje zvuk, video, grafiku, text a animace v deklarativním a procedurálním programovacím prostředí. V této lekci vám Pete Brown předvede animace, návrh formulářů, volání služeb a další operace.

Dále: Další informace o technologii Silverlight

Získat kód pro tento projekt  C#  VB

Témata pro vývojáře

Webové formuláøe ASP.NET: začínáme s webovými formuláři ASP.NET
Vzorové aplikace a videa o práci s daty, technologii Ajax, zabezpečení, nasazení a provozování webů vám pomohou získat hlubší znalosti webových formulářů.

ASP.NET MVC: zaèínáme s technologií ASP.NET MVC
Zde najdete osvědčené postupy, které vám pomohou osvojit si technologii ASP.NET MVC, informace o tom, jak vytvářet aplikace, a vzorové aplikace a materiály, pomocí nichž si můžete prohloubit své znalosti.

Webové stránky: začínáme s webovými stránkami ASP.NET
Informace o tom, jak vytvářet weby pomocí sady WebMatrix, architektury webových stránek ASP.NET a nové syntaxe Razor

Silverlight: úvodní materiály pro vývojáře
Zde najdete další podrobná videa, blogy, lekce, ukázky a další materiály.

Skriptování: další informace na webu Script Junkie
Zde můžete získat skripty, kód HTML a CSS, který poskytli další uživatelé jako svůj příspěvek komunitě.

C# a .NET pro vývojáře v jazyce Java
Tento článek přináší úvod do jazyka C# a sady Visual Studio pro vývojáře v jazyce Java.

HTML

Modernizr: HTML5 a CSS3
Zde získáte informace o tom, jak pomocí knihovny Modernizr pro zjišování funkcí snadno vytvářet weby využívající specifikace HTML5 a CSS3 a současně si zachovat kontrolu i ve starších prohlížečích.

Vytváření flexibilních, škálovatelných a zábavných pozadí pomocí grafiky SVG, část 1
Chcete na svých webech poskytovat líbivou, flexibilní a škálovatelnou grafiku bez použití editoru obrázků? Pak je grafika SVG (Scalable Vector Graphics) určena právě pro vás. Tento článek přináší vysvětlení grafiky SVG a informace o tom, jak a kdy ji použít.

Transformace plátna pomocí specifikace HTML5
Nový element Canvas specifikace HTML5 vývojářùm poskytuje vynikající funkce pro vykreslování a animace grafiky. V tomto přehledném kurzu se dozvíte, jak této nové funkce využít.

Server

Internet Information Server (IIS)
Videa, kurzy, referenční materiály a další informace

Windows Media Services
V knihovně MSDN najdete sadu SDK, příklady použití, pokyny pro programování a další materiály.

Klientské aplikační služby
Zde se dozvíte, jak vytvářet aplikace pro systém Windows využívající aplikační služby technologie Microsoft Ajax pro přihlášení, role a profily.

High Performance Computing
Zde můžete získat sadu SDK, ladicí nástroje, knihovnu tříd, technické články a další materiály.

Knihy

Profesionální práce s technologií ASP.NET MVC 2
Vytváření dynamických webů řízených daty s použitím modelu Model-View-Controller
Edice nakladatelství SAMS pro samostudium: ASP.NET 4 za 24 hodin
Pomocí této knihy se naučíte vytvářet ucelená webová řešení profesionální kvality s použitím technologie ASP.NET 4.
Silverlight 4: problém – návrh – øešení
Tato kniha vám pomůže začít používat nové funkce rozhraní Silverlight 4, které poskytují lepší webové uživatelské prostředí.
Skriptování v modelu DOM: webový návrh s použitím jazyka JavaScript a modelu Document Object Model
V této knize najdete vše potřebné, abyste mohli začít používat jazyk JavaScript a model DOM a s jejich pomocí vylepšit své webové stránky.