vývojáøi programují s nástroji spoleènosti Microsoft

přehled

1

základy

2

získat nástroje

3

programování

Co je vývoj pro cloud? (přehled)

Termín cloud computing označuje vzdálené počítače a aplikace, ke kterým mají uživatelé přístup prostřednictvím Internetu. Při použití cloud computingu jsou ve velkých datacentrech provozovány virtuální počítače, které nahrazují fyzické počítače a servery. Díky agregaci výpočetních potřeb mnoha uživatelů v jednom datacentru je možné dosáhnout úspor spolu s dalšími významnými výhodami, mezi které patří nižší spotřeba energie, jednodušší nastavení a údržba a snazší upgrade za účelem zvýšení kapacity nebo výkonu. Celou řadu aplikací je možné nasadit v cloudu místo místních klientských počítačů nebo serverů bez jakýchkoli změn.

1základy 

Přehrajte si toto video o nabídce společnosti Microsoft pro cloud a poté si připravte prostředí ve svém počítači prostřednictvím instalace nástrojů, pomocí nichž vytvoříte svou první aplikaci pro platformu Azure.

Pøehrát video

ZÁKLADY VÝVOJE PRO CLOUD
Video | 7 minut | Vývoj pro cloud | červen 2010

Nyní, když už víte, co je cloudová platforma, můžete si přehrát následující video, které vám poskytne informace o nástrojích a technologiích vývoje pro cloud, včetně tří nejdůležitějších stavebních bloků vývoje pro cloud založeného na platformě Azure: Windows Azure, SQL Azure a služby AppFabric platformy Windows Azure

2získání nástrojů 
Stáhnout 

Po kliknutí na toto tlačítko se nainstaluje:

  • Instalace webové platformy (spouští zbývající části instalace)
  • Visual Web Developer 2010, pokud nemáte sadu Visual Studio 2010
  • Nástroje Windows Azure pro Microsoft Visual Studio
  • Windows Azure SDK
  • Požadovaná nastavení funkcí služby IIS
  • Požadované opravy

Vybrat správnou verzi sady Visual Studio vám pomůže tabulka s porovnáním edicí sady Visual Studio 2010.
Další informace o práci v týmu získáte v článku o  správě životního cyklu aplikací.

3začínáme programovat 

Můžete začít ihned programovat tak, že si stáhnete ukázky kódu a budete postupovat podle následujících videí.

Pøehrát video

HOSTOVÁNÍ V CLOUDU
Video | 23 minut | Windows Azure | červen 2010

Platforma Windows Azure poskytuje základní výpočetní funkce a úložiště pro cloudové aplikace. Své aplikace můžete vytvářet pomocí známých nástrojů a technologií společnosti Microsoft, včetně technologií .NET, C++, ASP.NET, WCF a Visual Studio. Windows Azure poskytuje virtuální procesory a úložiště potřebné pro provozování vašich aplikací, zajištění jejich vzájemné komunikace a efektivní poskytování uložených dat koncovým uživatelům.

Po zhlédnutí tohoto videa můžete pokračovat dalším krokem. Můžete si také přehrát další dvě videa této série, která vám poskytnou informace o službách SQL Azure a Windows Azure AppFabric.

Dále: Další informace o funkcích platformy Windows Azure

Získat kód pro tento projekt  C#  VB

Pøehrát video

RELAÈNÍ DATA
Video | 12 minut | SQL Azure | červen 2010

Služba SQL Azure poskytuje funkce relačních databází, umožňuje aplikacím ukládat relační data v datacentrech hostovaných společností Microsoft a provádět s nimi různé operace. K dispozici jsou také služby SQL Azure Reporting (verze služby SQL Server Reporting Services) a SQL Azure Data Sync, která umožňuje synchronizaci dat mezi místními a cloudovými databázemi.

Dále: Další videa o službě SQL Azure

Získat kód pro tento projekt  C#  VB

Pøehrát video

KOMUNIKACE
Video | 25 minut | Windows Azure AppFabric | červen 2010

Windows Azure AppFabric poskytuje služby infrastruktury umožňující vytvářet v cloudu pokročilé distribuované aplikace. Mezi tyto služby patří: služba Service Bus, pomocí níž aplikace v cloudu zveřejňují rozhraní, ke kterým mohou přistupovat ostatní aplikace; služba Access Control, díky které aplikace mohou podporovat ověřený přístup na základě řady digitálních identit (např. účtů Active Directory, Windows Live, Google nebo Facebook); služba Mezipaěťì zvyšující výkon aplikací na platformě Windows Azure

Dále: Další videa o platformì Windows Azure

Získat kód pro tento projekt C# (již není k dispozici) VB (již není k dispozici)

Témata pro vývojáře

SharePoint ve službách Office365
Informace o službách Office 365, včetně školicí sady

Dynamics CRM Online
Školení a kurzy pro řešení Dynamics CRM

Hyper-V Cloud
Technologie Hyper-V a řešení System Center vám umožní využívat výkon cloudu v našich datacentrech.

Windows Server 2008 R2 Hyper-V
Technologie systému Windows Server 2008 R2 pro virtualizaci serverů založená na hypervizoru

System Center
Pružné a nákladově efektivní služby datacenter pro integrovanou správu fyzických, virtuálních a cloudových prostředí

Knihy

Programování na platformì Windows Azure: programování v cloudu spoleènosti Microsoft
Vytváření aplikačního kódu v jazycích .NET nebo dalších jazycích, například C/C++, PHP nebo Ruby
Cloud computing s použitím platformy Windows Azure
Informace o zabezpečení, ochraně osobních údajů, dodržování předpisù, zálohování a obnovení s použitím platformy Windows Azure
Platforma Windows Azure: zápisky ze zákopů část 1
Dvacet článků pokrývajících vše od úplných začátků až po implementaci osvědčených postupů pro pružné cloudové aplikace
Platforma Windows Azure (slovy odborníka na plaformu .Net)
Tato kniha vás naučí, jak používat platformu Windows Azure a služby Windows Azure AppFabric a SQL Azure společně nebo samostatně.
Platforma Azure v akci
Tato kniha rozebírá návrh a škálování klientských a serverových služeb provozovaných v cloudu.
Průvodce architekturou Windows Azure – část 1
Tato kniha ukazuje, jak je možné převést stávající aplikace ASP.NET s místním nasazením na aplikace provozované v cloudu.