PartneřiVíce o partneroviMediální partneři

Nejčastější otázky (FAQ) k soutěži Imagine Cup


Přečtěte si odpovědi na nejčastější dotazy k soutěži Imagine Cup.

 

D. Jak se mohu přihlásit do soutěže Imagine Cup?
O.Pro účast v různých soutěžních kategoriích soutěže Imagine Cup 2014 musíte být registrovaným uživatelem. Registrace je k dispozici na adrese: www.imaginecup.com

(U každé soutěžní kategorie i doplňkové soutěže je odkaz na registraci.)

D. Kde najdu pravidla soutěže?
O.Pravidla soutěže jsou zde: http://www.imaginecup.com/Custom/Index/Rules#?fbid=6wJO3LKz6Fo .

D. Existuje nějaké omezení soutěžících na formu studia?
O.

Účastník soutěže by měl studovat jeden z následujících programů:

  • Denní student magisterského či bakalářského studia
  • Denní student doktorského studia
  • Kombinovaný student magisterského či bakalářského studia (studující při zaměstnání)
  • Kombinovaný student doktorského studia (studium při zaměstnání)
  • Student střední školy
  • Zahraniční student, který studuje v České republice výše uvedených bodech    
  • Podmínkou je, že soutěžící musel být k jedné z výše uvedených forem studia zapsán v období 1. září 2013 až 30. května 2014.

Podmínkou je, že soutěžící musí být starší 16 let.

D. Je k dispozici software, který mi umožní vytvořit projekt pro Imagine Cup?
O.V případě, že projekt je domluvený jako zápočtový, pak lze použít DreamSpark Premium (dříve MSDN Academic Alliance), který má vaše katedra či střední škola zakoupen pro účely výuky a studenti si software mohou zdarma instalovat i na svoje PC. Pokud vaše katedra či škola DreamSpark Premium zakoupen nemá, můžete použít software z programu DreamSpark, který je pro studenty rovněž zdarma na www.DreamSpark.com. Poskytovaný software zahrnuje nejen profesionální vývojářské, databázové, designerské nástroje ale i potřebný operační systém.

D. Splňuji podmínky pro přihlášení do soutěže Imagine Cup?
O.

Pro úspěšnou registraci do dané kategorie musí být všichni členové registrovaní na http://www.imaginecup.com a musí vyplnit potřebné informace k této kategorii na stejné internetové stránce.

Pokud se chcete do soutěžní kategorie přihlásit, je třeba tak učinit v době určené k zápisu týmů. Studentský tým, byť jsou členové z různých zemí, musí jednu ze zemí reprezentovat. Každý tým může mít mentora (maximálně jednoho, je doporučeno ho mít).

V případě postupu soutěžního týmu do mezinárodního kola soutěže Imagine Cup 2014 do Seattle – USA, spolu s týmem jede i mentor.

Váš tým musí být složen nejméně z jednoho člena a nejvíce ze čtyř členů jednoho soutěžního týmu. Každý tým si musí zvolit vedoucího týmu, který je za tým zodpovědný a je kontaktní osobou pro Microsoft a soutěž Imagine Cup.

Každý tým má právo do příslušné kategorie přihlásit právě jeden projekt.

Partnerské univerzity

Univezita Hradec Králové

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
České vysoké učení technické v Praze

Západočeská univerzita v Plzni
Vysoké učení technické v Brně