Webcasty

Připravili jsme pro vás řadu nových zajímavých prezentací zabývajících se vývojem na platformě Microsoft. Prezentace jsou zazipovány do jediného souboru.

Novější prezentace využívají technologii Silverlight. Stažený soubor rozbalte do libovolné složky a spusťte soubor default.html. K přehrávání videozáznamu je třeba mít nainstalovaný plug-in pro Silverlight. Pokud jej nemáte nainstalovaný, budete požádáni o jeho instalaci, případně jej můžete získat zde.

Starší prezentace jsou rovněž zazipovány do jediného souboru. Stažený soubor rozbalte do libovolné složky a spusťte soubor scan.hta. V závislosti na nastavení vašeho prohlížeče můžete být upozorněni nebo dotázání na povolení ActiveX prvků, bez kterých multimediální prezentace neběží. Někteří uživatelé hlásili problémy, pokud je v cestě ke složce použita diakritika, proto se jí raději v názvech složek vyvarujte.

 

Windows 7

Windows 7

Windows 7 - Kompatibilita aplikácií (v slovenčine)

Datum: 9.9.2009, čas: 1:33:12, velikost: 65,0 MB
Popularita Windows 7 je výzvou pre vývojárov, aby sa čím skôr postarali o prenositeľnosť svojich aplikácií na tento operačný systém. Pri prechode z Windows XP a z Windows Vista je potrebné riešiť niektoré typické problémy dané odlišnosťami v porovnaní s Windows 7. Webcast vás zoznámi so základnými problémami kompatibility a poskytne vám návody, pomocou akých nástrojov a ako problémy odstrániť.

Vývojové prostředky

Jazyky a vývojová prostředí

*
Novinky v jazyce C# 3.0 a LINQ to Objects (již není k dispozici)

Datum: 18.3.2008, čas: 1:20:04, velikost: 56,3 MB
C# 3.0 a dotazovací jazyk LINQ jsou základní náplní tohoto webcastu. Postupně vás seznámí s principy integrovaného dotazovacího jazyka s názvem LINQ, který dovede identickým sémantickým i syntaktickým způsobem pracovat s libovolným datovým zdrojem - ať jde o pole objektů, ADO.NET zdroje nebo XML soubor. Aby mohla být tato technologie do jazyka C# integrována, muselo dojít k jeho významnému rozšíření.

*
Novinky v jazyce Visual Basic 9 a LINQ to Objects (již není k dispozici)

Datum: 25.3.2008, čas: 1:20:06, velikost: 52,2 MB
Obsahem webcastu je Visual Basic 9.0 a dotazovací jazyk LINQ. Postupně vás seznámí s principy integrovaného dotazovacího jazyka s názvem LINQ, který dovede identickým sémantickým i syntaktickým způsobem pracovat s libovolným datovým zdrojem. Ať jde o pole objektů, ADO.NET zdroje nebo XML soubor. Aby mohla být tato technologie do jazyka Visual Basic integrována, muselo dojít k jeho významnému rozšíření.

*
Úvod do C++/CLI (již není k dispozici)

Datum: 11.3.2008, čas: 1:26:14, velikost: 58,8 MB
Jazyk C++/CLI, který spadá do rodiny C++ jazyků, se poprvé objevil ve Visual Studiu 2005 jakožto nástupce Managed Extensions pro C++. Pomocí tohoto jazyka je možné vytvářet aplikace jak nativní, tak řízené. S příchodem Visual Studia 2008 mají vývojáři v jazyce C++/CLI též možnost využití nástrojů pro zvýšení kvality kódu. V této prezentaci si představíme jazyk C++/CLI a zaměříme se na nejdůležítější rozdíly proti jazyku C++.

*
Visual Basic 2005 (v slovenčine) (již není k dispozici)

Datum: 14.9.2005, čas: 1:05:37, velikost: 31,9 MB
Visual Basic prešiel od svojho vzniku rôznymi štádiami evolúcie. Najväčším skokom je programovanie na platforme .NET. Visual Basic 2005 je moderným objektovo-orientovaným jazykom, pomocou ktorého vytvoríte vo Visual Studiu 2005 klientské, webové aj mobilné aplikácie.

*
Visual Studio 2005: C# 2.0 (již není k dispozici)

Datum: 28.9.2005, čas: 1:17:42, velikost: 31,9 MB
Jazyk C# 2.0 přináší ve své nové verzi celou řadu rozšíření, které významně zvyšují bezpečnost kódu a produktivitu vývojáře. Neviditelnějšími novinkami jsou generické třídy, anonymní metody, indexery a neúplné typy. Nejen rozšíření jazyka C# jsou to, co najdeme v novém Visual Studiu 2005. Mnoho novinek je i v samotném vývojovém prostředí. Vedle celé řady nastavení prostředí, nových zobrazení zdrojového kódu zde najdeme i ucelenou sadu příkazů pro refaktoring kódu.

Týmový vývoj

*
Team Foundation Server 2008 v heterogenním prostředí (již není k dispozici)

Datum: 25.8.2008, čas: 0:58:34, velikost: 45,4 MB
Team Foundation Server je někdy mylně považován za nástroj, který je vhodný pouze pro vývoj ve Visual Studiu. Ve skutečnosti lze jeho výhod využít i pro různá vývojová prostředí od Microsoftu i jiných firem, pro vývoj Java aplikací na libovolném operačním systému apod. Webcast nejprve přehledně představuje jednotlivé možné klienty a poté demonstruje jejich funkčnost pro základní stavební bloky TFS.

*
Migrace týmového vývoje na Team Foundation Server (již není k dispozici)

Datum: 27.8.2008, čas: 1:18:24, velikost: 66,4 MB
K Team Foundation Serveru existuje řada nástrojů pro převod dat z jiných systémů. Microsoft přímo nabízí nástroje pro převod dat z Visual SourceSafe a IBM ClearCase/ClearQuest. Třetí strana nabízí nástroj pro migraci dat ze systémů Subversion a CVS. TFS lze jednoduše plnit daty díky otevřenému objektovému modelu. Kromě toho existuje Migration and Synchronization Toolkit pro vytváření vlastních migračních nástrojů.

*
Visual Studio 2008 - Novinky v týmových edicích (již není k dispozici)

Datum: 22.2.2008, čas: 1:11:32, velikost: 61,9 MB
Visual Studio 2008 přináší zajímavá vylepšení ve všech týmových edicích. V edici Development můžete počítat metriky kódu a lépe profilovat kód. Edice Database nabízí statickou analýzu T-SQL kódu. Edice Tester umožňuje dělat testy AJAX aplikací a lépe analyzovat výsledky testů. Team Foundation Server má přepracovaný systém buildů, který umožňuje používat metodu kontinuální integrace.

*

Datum: 15.11.2006, čas: 1:10:13, velikost: 18,9 MB
Nová edice Visual Studia pro databázové profesionály přináší do vývoje databází stejný komfort, na jaký jsou vývojáři zvyklý v případě kódu. Umožňuje změnové řízení schématu databáze v úložišti zdrojového kódu (TFS, Visual SourceSafe apod.), refactoring, generování testovacích dat a spouštění unit testů v T-SQL, nasazení změn do testovacího a produkčního prostředí a řadu dalších inovativních vlastností.

*
Visual Studio Team System: Individuální nástroje pro architekty, vývojáře, testery (již není k dispozici)

Datum: 31.10.2005, čas: 1:34:53, velikost: 54,3 MB
Visual Studio se tradičně soustředilo pouze na vlastní vývoj. Edice Team System přináší řadu nových nástrojů pro celý životní cyklus - pro architekty návrh distribuovaných systémů a tříd, pro vývojáře statickou i dynamickou analýzu kódu a pro testery unit testy, testy funkčnosti web aplikací a zátěžové testy.

*
Visual Studio Team System: Infrastruktura pro práci v týmech (již není k dispozici)

Datum: 22.11.2005, čas: 1:22:29, velikost: 40,2 MB
Visual Studio se tradičně soustředilo pouze na vlastní vývoj. Edice Team System kromě individuálních nástrojů přináší i serverovou infrastrukturu pro řízení projektů, automatický build, správu změn, komunikaci v týmech a reportování o průběhu projektu z centrálního datového skladu.

Data a databáze

Vývoj v relační databázi

*
SQL Server 2008 – Novinky pro databázový vývoj (již není k dispozici)

Datum: 11.3.2008, čas: 1:15:42, velikost: 51,5 MB
SQL Server 2008 přináší pro vývojáře mnoho nového - ať už v relačních datových typech či nerelačních. K dispozici jsou nové datové typy pro práci s hierarchiemi, ukládáním velkých objektů, pro práci s datumem a časem či podpora geografických dat včetně jejich propojení na mapové systémy jako je Virtual Earth. Prezentace představuje tyto i další novinky.

*
SQL Server 2005 - Novinky v T-SQL a XML (již není k dispozici)

Datum: 11.10.2005, čas: 0:55:27, velikost: 24,5 MB
SQL server 2005 přináší mnoho vylepšení v T-SQL. Jedná se například o možnost psaní hierarchických dotazů, vytváření triggerů na systémové události, nativní práce s XML a XML schématy či podpora práce se šiframi a certifikáty.

*
Microsoft SQL Server 2005 a Visual Studio 2005/.NET Framework 2.0 (v slovenčine) (již není k dispozici)

Datum: 17.10.2005, čas: 1:17:29, velikost: 32,8 MB
Visual Studio 2005 rozširuje programovanie databázových objektov o možnosť využitia Common Language Runtime vrstvy obsiahnutej v .NET Framework-u 2.0. Už nie ste odkázaní iba na to, čo Vám dovolí databázový T-SQL jazyk, ale máte k dispozícii bohatú funkcionalitu tried z knižníc obsiahnutých v .NET Framework-u.

Přístup k datům

*
LINQ pre SQL Server, XML a datasety (v slovenčine) (již není k dispozici)

Datum: 18.3.2008, čas: 1:09:47, velikost: 40,0 MB
Nové prvky v jazykoch C# a Visual Basic.NET otvárajú nové možnosti pre prácu s dátami, ktorá je základnou vývojárskou úlohou. Technológia LINQ v kombinácii s novými rozšíreniami .NET frameworku umožňuje efektívnejšie a oveľa jednoduchším spôsobom pracovať s relačnými dátami v SQL serveri, XML dokumentami a datasetmi. Vývojár tak nemusí písať iba nezáživný kód, ale môže sa venovať kreatívnejším úlohám.

*
ADO.NET Entity Framework (v slovenčine) (již není k dispozici)

Datum: 4.3.2008, čas: 1:15:58, velikost: 56,2 MB
ADO.NET Entity Framework je sada technológií, ktoré zjednodušujú vývoj dátovo flexibilných aplikácií. Poskytuje vrstvu abstrakcie voči databázam nazvanú Entity Data Model. Aplikácie používajú ako dátový zdroj konceptuálny model entít, ktoré sú mapované na logickú štruktúru databázy. Použitím ADO.NET Entity Framework sa tak minimalizuje vplyv zmien medzi aplikáciou a dátovým úložiskom.

Business intelligence

*
SQL 2008 - Novinky pro datové sklady a business intelligence (již není k dispozici)

Datum: 4.3.2008, čas: 1:13:58, velikost: 65,0 MB
Jedním z hlavních cílů vývoje SQL 2008 bylo zvýšit objem dat, které lze v datových skladech efektivně udržovat. Relační databáze nabízí řadu vylepšení pro plnění datového skladu i dotazování do něj. Analytické služby vás automaticky navádí k vytváření modelů, které jsou výkonnostně efektivní. Reportovací služby mají mnohem robustnější architekturu a bohatší možnosti vytváření reportů.

*
Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) (již není k dispozici)

Datum: 2.1.2006, čas: 1:18:12, velikost: 41,3 MB
SSIS je zcela nový ETL nástroj pro vytváření komplexních workflow pro práci s daty. Nahrazuje nástroj DTS (Data transformation Services) ze starších verzí SQL Serveru, který převyšuje po všech stránkách - má širší paletu funkcí, vyšší výkonnost, snadnou rozšiřitelnost, lepší odolnost proti selhání apod.

*
SQL 2005 Analysis Services (již není k dispozici)

Datum: 3.10.2005, čas: 0:57:08, velikost: 25,1 MB
Analytické služby se již ve verzi 2000 staly nejpoužívanějším OLAP nástrojem na trhu. Verze 2005 navazuje na jejich úspěch. Mezi řadou zásadních vylepšení zaujme větší důraz na modelování (Unified Dimension Model) a možnost zobrazování aktuálních dat v téměř reálném čase (proactive caching).

*
SQL 2005 Reporting Services (v slovenčine) (již není k dispozici)

Datum: 6.12.2005, čas: 1:05:24, velikost: 27,3 MB
Reporting Services si ako robustná technológia na tvorbu a správu zostáv z rôznych dátových zdrojov našla miesto už v SQL 2000 ako dodatočné integrovateľné rozšírenie. SQL 2005 už obsahuje Reporting Services ako zabudovanú technológiu s mnohými vylepšeniami orientovanými hlavne na návrh reportov a pohľadov na dáta. Reporting Services ponúka širokú paletu možností, ako môžete tvorbu a prezeranie reportov integrovať do Vašich vlastných aplikácií.

Správa databází

*
SQL 2008 – Novinky pro administraci databáze (již není k dispozici)

Datum: 25.3.2008, čas: 1:01:42, velikost: 51,0 MB
SQL 2008 nabízí celou škálu nových funkcí pro administraci databáze. Lze implementovat nové bezpečnostní scénáře (auditování, transparentní šifrování). Výkonnost databáze byla v mnoha ohledech zvýšena a je pod lepší kontrolou. Správa serveru je méně pracná díky využívání politik a dalším vylepšením.

*
SQL 2005 – Novinky pro administraci a vysokou dostupnost (již není k dispozici)

Datum: 19.9.2005, čas: 1:03:38, velikost: 27,2 MB
SQL 2005 přináší řadu příjemných novinek nejenom pro správce, ale i pro správce databáze. Patří mezi ně jednotný nástroj pro správu všech komponent, jednodušší instalace, nové řešení pro vysokou dostupnost pomocí database mirroringu, snapshoty databáze, partitioning velmi velkých tabulek a řada dalších.

Aplikační platforma

Distribuované aplikace a SOA

*
Úvod do Windows Communication Foundation (již není k dispozici)

Datum: 26.1.2007, čas: 0:41:53, velikost: 25,3 MB
Úvod do technologie Windows Communication Foundation. WCF nám umožňuje vytvářet služby, které nejsou závislé na použitém způsobu komunikace mezi klientem a serverem.

*
WCF – pokročilé vlastnosti (již není k dispozici)

Datum: 25.1.2008, čas: 0:54:06, velikost: 45,2 MB
Ve Windows Communication Foundation není zabezpečena pouze vlastní komunikace mezi klientem a serverem, ale i celá řada dalších infrastrukturních náležitostí. Mezi ně patří různé aspekty bezpečnosti, spolehlivé doručení, podpora přenosu transakcí, flexibilní možnosti hostování služby apod. Prezentace s řadou přiložených příkladů vás seznámí právě s těmito možnostmi.

*
WCF - novinky ve verzi 3.5 a VS 2008 (již není k dispozici)

Datum: 11.2.2008, čas: 1:05:19, velikost: 53,3 MB
Windows Communication Foundation (WCF) přináší ve verzi 3.5 řadu zajímavých novinek. Ve Visual Studiu byla přidána podpora pro snadnější vytváření, ladění a konfiguraci WCF služeb. K WCF službám lze přistupovat i z klientů nepodporujících SOAP, typicky z JavaScriptu v prohlížeči. WCF služby lze implementovat jako workflow technologií Workflow Foundation. A tak bychom mohli pokračovat...

Transparentní provádění procesů

*
Workflow Foundation - Základy a architektura (již není k dispozici)

Datum: 12.9.2006, čas: 1:05:08, velikost: 29,2 MB
Workflow Foundation je nová sjednocená technologie pro řízení procesů na platformě .NET, kterou můžete použít ve svých vlastních aplikacích. Tím můžete výrazně snížit náklady na vývoj procesně orientovaných částí obchodní logiky a vytvořit řešení, které se v budoucnu bude dobře udržovat. První prezentace na toto téma se zabývá základními pojmy a architekturou.

*

Datum: 19.9.2006, čas: 0:59:40, velikost: 27,1 MB
Druhý webcast věnovaný Workflow Foundation, což je nová sjednocená technologie pro řízení procesů na platformě .NET, se zabývá vybranými pokročilými tématy a problémy, na které při vývoji pravděpodobně narazíte. Navazuje na první webcast věnovaný základům a architektuře WF.

Operační systémy

*
Windows Server 2008 (nielen) pre vývojárov (v slovenčine) (již není k dispozici)

Datum: 30.1.2008, čas: 1:05:38, velikost: 50,8 MB
Windows Server 2008 posúva „ekosystém“ prevádzky aplikačných služieb, distribuovaných riešení a webových aplikácií o úroveň vyššie. Medzi novinky patria komplexná správa systému, pokročilé „PowerShell“ rozhranie, predinštalovaný .NET Framework 3.0, detailná nastaviteľnosť role aplikačného servera, zabudovanie technológie Windows Eventing 6.0, podpora transakčného spracovania súborov a ďalšie.

*
Nová Windows Vista API (již není k dispozici)

Datum: 9.1.2007, čas: 1:23:05, velikost: 56,0 MB
Nový operační systém Windows Vista obsahuje mnoho nových technologií a ovládacích prvků, které mohou využít vývojáři ve svých aplikací. Jedná se například o Aero Glass, nativní podpora RSS, vyhledávání či nová správa uživatelských oprávnění. Tato prezentace se zaměřuje na použití těchto nových technologií v aplikacích.

Klientské aplikace

Graficky bohaté aplikace

*

Datum: 26.9.2006, čas: 1:25:11, velikost: 25,7 MB
Windows Presentation Foundation je jeden z pilířů, na kterých stojí nová verze Microsoft .NET Framework 3.0. Dává programátorům a grafickým designerům neomezené možnosti při tvorbě uživatelského rozhraní tlustých aplikací. V prvním díle se seznámíme se základy návrhu a tvorby uživatelského rozhraní v jazyce XAML, ukážeme si jak řídit rozložení obsahu oken v aplikaci a závěrem se seznámíme s ovládacími prvky a jejich událostním systémem.

*

Datum: 11.10.2006, čas: 1:27:16, velikost: 23,8 MB
Windows Presentation Foundation vedle významného pokroku v oblasti grafiky a definice vzhledu aplikace přináší i nemalou inovaci na poli spojení dat s visuálními elementy. Data binding umožňuje snadné deklarativní navázání libovolných datových zdrojů k uživatelskému rozhraní. Definice vzhledu ovládacích prvků nebyla v minulosti nikdy tak jednoduchá jako s WPF. Prostřednictvím stylů lze centralizovat nastavení vzhledu. Dokonce máme možnost zcela odstranit implicitní vzhled prvků a nahradit novým. Všechny datové zdroje, styly i šablony ovládacích prvků se definují jako zdroje aplikace. To vše jsou témata, o kterých pojednává tento webcast.

*

Datum: 2.11.2006, čas: 1:03:58, velikost: 55,1 MB
Nedílnou součástí technologie Windows Presentation Foundation je intenzivní podpora počítačové grafiky. Webcast představí nejen novinky v 2D grafice, ale možnosti grafiky v 3D prostoru. Pro soudobé aplikace nestačí jen statické zobrazování informací. Posledním tématem jsou tedy možnosti tvorby animací, které se nevyhýbají ani 3D grafice.

Vývoj pro kancelářské aplikace

*
Novinky ve VSTO 2008 (již není k dispozici)

Datum: 25.3.2008, čas: 1:10:33, velikost: 56,2 MB
Visual Studio Tools for Office 2008 jsou nástroje pro tvorbu vlastních řešení na platformě .NET pro kancelářské balíky Microsoft Office 2007 a 2003. Nejnověvější verze těchto nástrojů umožňuje vytvářet vlastní rozšíření Ribbon prvku a vlastní podokna úloh jak pro aplikace tak pro dokumenty. Součástí je též designér pro tvorbu Ribbon prvku nebo návrhář formulářů pro Outlook 2007.

*
Open XML formát (v slovenčine) (již není k dispozici)

Datum: 7.12.2006, čas: 0:57:40, velikost: 25,5 MB
Najnovšie verzie klientských aplikácií systému Office 2007 používajú implicitne nový formát Open XML, ktorý prináša nové možnosti vývoja dokumentovo orientovaných riešení. Tento komprimovaný formát založený na XML dátach umožňuje štrukturovaný prístup k obsahu dokumentov a dovoľuje automatizovať tvorbu dokumentov na strane servera vo výkonných aplikáciach.

*
Visual Studio Tools for the Microsoft Office System (VSTO 2005) (již není k dispozici)

Datum: 16.11.2005, čas: 0:55:55, velikost: 29 MB
Nástroj VSTO 2005 rozšiřuje možnosti vývoje aplikací pro MS Office System o platformu .NET Framework 2.0. Tento nástroj umožňuje vytvářet aplikace pro MS Word 2003, MS Excel 2003, tvorbu SmartTags (inteligentních značek), tvorbu vlastních Actions Pane a další.

*
Visual Studio Tools for Office 2005 Second Edition (VSTO 2005 SE) (již není k dispozici)

Datum: 18.12.2006, čas: 1:10:28, velikost: 44,7 MB
Pomocí VSTO 2005 SE můžeme vytvářet vlastní .NET řešení jak pro Office 2003 tak i pro nejnovější verzi systému Office 2007. Oproti předchozí verzi nám tento nástroj umožňuje vytvářet add-iny pro jedtnolivé Office aplikace, máme možnost tvorby vlastních Ribbon prvků či si můžeme naprogramovat vlastní podokno úloh (taskpane) nezávislé na otevřeném dokumentu.

Mobilní aplikace

*
Práce s offline daty v mobilních aplikacích (již není k dispozici)

Datum: 18.3.2008, čas: 0:52:44, velikost: 36,2 MB
Největším úskalím při vytváření aplikací pro mobilní uživatele je zajištění aktuálních dat a jejich synchronizaci s „velkým“ SQL serverem. Společnost Microsoft nabízí technologie pro tvorbu mobilních aplikací: .NET Compact Framework 3.5, SQL Server Compact Edition 3.5 a Sync Services pro synchronizaci dat. V rámci prezentace si stručně představíme tyto technologie a ukážeme si jak je využít pro tvorbu mobilních aplikací.

*
Vývoj pro mobilní zařízení ve Visual Studiu 2005 (již není k dispozici)

Datum: 23.12.2005, čas: 1:41:58, velikost: 62,6 MB
Prezentace odhaluje novinky z oblasti vývoje nad mobilní platformou Windows Mobile ve Visual Studiu 2005. Postupně prochází přes témata jako jsou emulátory zařízení, novinky z oblasti Winforms aplikaci, datove komunikace, interoperabilita, práce s nativním kódem a databázemi. Závěrem je nastíněn rozvoj dalších verzí mobilních operačních systémů a jejich podpora ve vývojových nástrojích.

Klasické formulářové aplikace

*
Windows Forms 2.0 - vývoj a nasadenie klientských aplikácií (v slovenčine) (již není k dispozici)

Datum: 28.11.2005, čas: 1:14:43, velikost: 34,2 MB
Klientské aplikácie sa vyznačujú bohatým užívateľským prostredím a rýchlou odozvou na požiadavky užívateľa. Visual Studio 2005 stavia pri vývoji klientských aplikácií na technológii Windows Forms 2.0, ktorá je zabudovaná v aplikačnej infraštruktúre .NET Framework 2.0. A naviac prináša výrazné zjednodušenie nasadenia desktopových aplikácií pomocou technológie ClickOnce.

Webové aplikace

Vývoj aplikací

*
Internet Explorer 8 pre vývojárov (v slovenčine) (již není k dispozici)

Datum: 2.4.2009, čas: 0:58:35, velikost: 48,0 MB
Najnovšia verzia Internet Explorer-a stavia na štandardoch a kladie pritom veľký dôraz aj na kompatibilitu s predošlými verziami. Vývojárom prináša nielen vylepšenia (napr. na úrovni AJAX komunikácie) ale aj nové technológie - webslice, akcelerátor, „search suggestions“. Naviac priamo v IE 8 nájdu vývojárske nástroje pre ladenie webových stránok na úrovni HTML DOM, CSS a JavaScript-u.

*
ASP.NET a Ajax vo Visual Studio 2008 (v slovenčine) (již není k dispozici)

Datum: 11.3.2008, čas: 1:05:58, velikost: 44,8 MB
Visual Studio 2008 obsahuje výkonné nástroje pre efektívnejši vývoj webových aplikácií - nové ovládacie prvky, HTML a CSS Designer, IntelliSense a debugging pre JavaScript. ASP.NET AJAX je súčasťou .NET Frameworku 3.5, čo otvára cestu k tvorbe interaktívnejších aplikácií so silnou funkcionalitou na klientskej strane a asynchrónnou aktualizáciou častí stránok.

*
Visual Studio 2005 a ASP.NET 2.0, díl 1. (již není k dispozici)

Datum: 24.10.2005, čas: 1:46:34, velikost: 48,9 MB
ASP.NET 2.0 přináší celou řadu nových technologií, které společně s prostředím Visual Studio 2005 vedou k významnému zrychlení a ulehčení práce na webových aplikacích. V prvním díle webcastu o ASP.NET se soustředíme na vizuální novinky jako jsou Master stránky, témata, skiny nebo Web parts. Podíváme se i na některé infrastrukturní věci jako datové komponenty a přístup k datům, postback, call back, lokalizace a mnohé další.

*
Visual Studio 2005 a ASP.NET 2.0, díl 2. (již není k dispozici)

Datum: 7.11.2005, čas: 1:02:27, velikost: 40,3 MB
Druhá část webcastu o platformě ASP.NET je zaměřena na novinky v oblasti infrastruktury, která je dostupná všem vývojářům Web aplikací. Jsou zde diskutovány témata z oblastí předkladu a nasazení ASP.NET aplikací, práce s uživatelskými profily, způsoby realizace jednoduché ale výkonné navigace nebo konfigurace a monitorování web aplikací.

Portálové technologie

*
Windows Sharepoint Services 3.0 a Visual Studio 2008 (v slovenčine) (již není k dispozici)

Datum: 15.2.2008, čas: 1:31:39, velikost: 59,6 MB
Windows Sharepoint Services (WSS) je platforma pre tvorbu tímových portálov a dokumentovo orientovaných riešení. Objektový model WSS umožňuje vytvárať rozšírenia v podobe webpartov, „handlerov“ udalostí, integračných aplikácií atď. Visual Studio 2008 prináša WSS vývojárom výrazné zjednodušenie tvorby, nasadenia a ladenia workflow a možnosť využiť podporu klientského ladenia pre Ajax webparty a Silverlight kód.

*

Datum: 30.11.2006, čas: 1:18:07, velikost: 32,6 MB
Windows Sharepoint Service 3.0 je nová platforma pro vytváření portálových řešení na platformě ASP.NET 2.0. V rámci webcastu jsou představeny nové vlastnosti a možnosti pro vytváření vlastních portálových řešení nad WSS 3.0.

*

Datum: 18.10.2006, čas: 1:17:05, velikost: 36,4 MB
Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS) je nasledovníkom SharePoint Portal Server-a 2003 a Content Management Servera 2002, ktorý je postavený nad infraštruktúrou Windows SharePoint Services (WSS) v.3. Štandardná edícia MOSS 2007 dopĺňa základňu WSS o fukcionalitu správy webovéhu obsahu a dokumentov, užívateľské profily a audiencie, pokročilé vyhľadávanie atď. MOSS 2007 sa tak už v edícii Standard stáva robustným portálovým riešením.

*

Datum: 7.11.2006, čas: 1:06:19, velikost: 35,0 MB
Enterprise edícia Microsoft Office SharePoint Server-a 2007 je veľmi mocným riešením v oblasti integrovania portálu s dátami podnikových aplikácií. Portfólio jej predností umocňuje možnosť práce s excelovskými službami na strane servera, vytváranie špeciálnych sekcií na analýzu dát, či formulárové služby založené na produkte InfoPath pre zber dát aj cez webové rozhranie.

Webový server

*

Datum: 4.2.2008, čas: 1:12:26, velikost: 52,0 MB
IIS 7.0 predstavuje rozšíriteľnú modulárnu webovú infraštruktúru pre prevádzkovanie webových aplikácií vybudovaných na rôznych technológiach a webových služieb s vysokou dostupnosťou postavených na WCF. Podporuje rozširovanie schém, delegovanie správy, uzamykanie nastavení, pokročilé diagnostikovanie a mnoho ďaľších vylepšení.

*

Datum: 25.10.2006, čas: 1:14:46, velikost: 27,2 MB
IIS 7 přinásí zcela novou modulární architekturu webového aplikačního serveru, která sjednocuje doposud rozdvojené světy IIS a ASP.NET. Tato modularita má řadu pozitivních dopadů - čistý a přehledný konfigurační systém, vyšší bezpečnost díky snížení útočného povrchu a zejména možnost měnit nebo rozšiřovat funkčnost IIS 7 pomocí vlastních modulů, které mohou být vytvářeny v nativním kódu anebo s využitím .NET frameworku.

Webcasty v angličtině

Webcasty v angličtině

Webcasty na rozličná témata jsou přenášeny živě v angličtině. Můžete si též minulé webcasty přehrát ze záznamu anebo si jejich záznam stáhnout. Aktuální přehled webcastů pro každé zaměření najdete na následujících odkazech:
  •  Pro vývojáře - MSDN Webcasts (US)
  •  Pro architekty řešení - MSDN Architecture Webcasts (US)
  •  Pro IT Profesionály - TechNet Webcasts (US)