Přehled nástroje Translation Wiki

Translation Wiki umožňuje upravovat jednotlivé věty a zlepšovat tak kvalitu přeloženého textu. Návrhy uživatelů zkontroluje před jejich publikováním moderátor. V případě schválení jsou příslušné změny distribuovány na webu do všech instancí, ve kterých se daná věta vyskytuje.

K úpravám pomocí nástroje Translation Wiki lze přispívat pouze v klasickém prostředí. Postup pro přepnutí do klasického prostředí:

  • Pokud používáte odlehčené prostředí, klikněte na položku Předvolby v pravém horním rohu okna a vyberte možnost Klasické.
  • Pokud používáte bezskriptové prostředí, klikněte na položku Klasické v pravém horním rohu okna.

Další informace naleznete v části Nejčastější dotazy níže.

Právní dokumentace:

Příspěvky ve formě úprav v nástroji Translation Wiki jsou poskytovány podle stejných pravidel a licenčních ujednání, která platí pro obsah vytvářený komunitou.

Související dokumentace

Další metodou vytváření příspěvků komunitou v knihovně dokumentace jsou úpravy obsahu vytvořeného komunitou. Také celá řada strojově přeložené dokumentace nabízí na konci stránky možnost úprav obsahu vytvořeného komunitou. Oblast úprav obsahu vytvořeného komunitou může být využita k přidávání nových komentářů, zatímco cílem nástroje Translation Wiki je zlepšit kvalitu překladu stávajících vět.

Informační kanál RSS návrhů překladů

Uživatelé s rolí moderátora či správce naleznou na stránce http://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/translation-suggestions.rss seznam stránek s návrhy překladů, které čekají na kontrolu.

Statistika strojových překladů

Na stránce statistiky nástroje Translation Wiki se dozvíte, co se v komunitě děje, například jaký je počet návrhů překladů nebo kdo jsou nejlepší moderátoři a přispěvatelé. Na konci roku také vždy zveřejňujeme jména 5 nejlepších přispěvatelů a moderátorů.

Nejčastější dotazy k nástroji Translation Wiki

K čemu slouží nástroj Translation Wiki?

Translation Wiki představuje editační nástroj umožňující uživatelům přidávat návrhy úprav s cílem zlepšit kvalitu překladu stávajících vět.

Kde naleznu nástroj Translation Wiki?

Translation Wiki je k dispozici pro většinu obsahu připraveného s využitím technologie strojového překladu. Aktuálně dostupný jazyk v knihovně MSDN je brazilská portugalština.

Je nástroj Translation Wiki k dispozici pro všechen obsah připravený s využitím technologie strojového překladu?

Většina strojově přeloženého obsahu umožňuje úpravy. V horní části stránky naleznete ikonu určující, že obsah je editovatelný. Při umístění ukazatele myši nad věty na editovatelné stránce se také zobrazuje tlačítko nabízející úpravy.

Jaký mechanismum je používán pro strojové překlady?

Dokumentace je připravována s využitím technologie strojového překladu od divize Microsoft®Research (MSR). Stejná technologie je také k dispozici na webové stránce http://www.windowslivetranslator.com/.

Kdo může přispívat k úpravám pomocí nástroje Translation Wiki?

Úpravy může navrhovat každý, kdo se zaregistruje a přihlásí pomocí účtu Microsoft Passport či Windows Live ID a přijme podmínky používání webu a účastnická Pravidla chování.

Jak mohu upravovat obsah?

Úpravy (tedy návrhy překladu) je možné provádět pro každou jednotlivou větu.

Stačí umístit ukazatel myši nad větu v podokně s přeloženým textem a zobrazí se odkaz umožňující zadat navrhované úpravy. Kliknutím na tlačítko Edit (Upravit) otevřete editor, stejného výsledku také dosáhnete dvojitým kliknutím na libovolnou větu v podokně s přeloženým textem.

Je možné upravovat veškerý obsah na stránce?

Určité části obsahu nejsou editovatelné, pokud by případný návrh překladu nepřispěl k vyšší hodnotě obsahu nebo narušil konzistenci mezi propojenými tématy. V závislosti na obsahu například nemusí být editovatelné nadpis tématu, bloky s příklady syntaxe či programového kódu nebo hypertextové odkazy.

Jak poznám, zda již někdo nenavrhl překlad určité věty?

Zeleně zvýrazněné věty znamenají, že již jiní uživatelé navrhli jejich překlad.

Po spuštění editoru se v části Pending suggestion (Čekající návrh) zobrazí všechny návrhy překladu dané věty.

Jak mohu na stránku přidat nový obsah?

Cílem nástroje Translation Wiki je zlepšit kvalitu překladu poskytovaného obsahu. Chcete-li na stránku přidat nový obsah, použijte namísto nástroje Translation Wiki funkci Community Content v dolní části stránky, viz Nejčastější dotazy k obsahu vytvářenému komunitou.