Свържете вашия център за данни към облака

Свържете вашата локална инфраструктура към Microsoft Azure и освободете ресурси, за да осигурявате по-бързо нови бизнес изисквания и за да бъдете по-гъвкави в прилагането на нови технологии.

Гледайте сега

Безспорен лидер в три категории на „Магически квадрант“ на Gartner

Microsoft ви дава възможност за най-добър избор с водещи в сферата услуги, свързани с инфраструктурата, услуги за платформи и хибридни решения.

Прочетете повече

Интеграция в облака, интеграция в центъра за данни

Microsoft поема водещ в сферата ангажимент за запазване на данните на вашата организация и защита на приложенията в облака. Разгледайте (с Azure и експерти по сигурността) какво е възможно вътре в Azure.

Гледайте сега