Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
Bu makale makine tarafından çevrilmiştir. Orijinal metni görmek için imlecinizi makaledeki cümlelerin üzerine getirin. Daha Fazla Bilgi.
Çeviri
Original

TimeSpan Yapı

Bir zaman aralığı gösterir.

Ad alanı:  System
Derleme:  mscorlib (mscorlib.dll içinde)

[SerializableAttribute]
[ComVisibleAttribute(true)]
public struct TimeSpan : IComparable, IComparable<TimeSpan>, 
	IEquatable<TimeSpan>, IFormattable

TimeSpan türü aşağıdaki üyeleri ortaya koyar.

  AdAçıklama
Genel yöntemXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETTimeSpan(Int64)Yeni bir örneğini başlatır TimeSpan yapısında belirtilen sayısı.
Genel yöntemXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETTimeSpan(Int32, Int32, Int32)Yeni bir örneğini başlatır TimeSpan saat, dakika ve saniye belirtilen sayıda yapısı.
Genel yöntemXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETTimeSpan(Int32, Int32, Int32, Int32)Yeni bir örneğini başlatır TimeSpan yapısında belirtilen sayıda gün, saat, dakika ve saniye.
Genel yöntemXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETTimeSpan(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)Yeni bir örneğini başlatır TimeSpan yapısında belirtilen sayıda gün, saat, dakika, saniye ve milisaniye.
Üst

  AdAçıklama
Genel özellikXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETDaysGeçerli tarafından temsil edilen zaman aralığını gün bileşen alır TimeSpan yapısı.
Genel özellikXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETHoursSaat bileşeni geçerli tarafından temsil edilen zaman aralığının alır TimeSpan yapısı.
Genel özellikXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETMillisecondsGeçerli tarafından temsil edilen zaman aralığını milisaniye bileşen alır TimeSpan yapısı.
Genel özellikXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETMinutesGeçerli tarafından temsil edilen zaman aralığını dakika kısmını alır TimeSpan yapısı.
Genel özellikXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETSecondsZaman aralığını saniye bileşeninin geçerli tarafından temsil edilen alır TimeSpan yapısı.
Genel özellikXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETTicksSayısı geçerli değerini temsil eden alır TimeSpan yapısı.
Genel özellikXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETTotalDaysGeçerli değerini alır TimeSpan bütün gün olarak ifade yapısı.
Genel özellikXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETTotalHoursGeçerli değerini alır TimeSpan tüm veya kısmi saat cinsinden ifade yapısı.
Genel özellikXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETTotalMillisecondsGeçerli değerini alır TimeSpan tam ve kesirli milisaniye cinsinden ifade yapısı.
Genel özellikXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETTotalMinutesGeçerli değerini alır TimeSpan tüm veya kısmi dakika cinsinden ifade yapısı.
Genel özellikXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETTotalSecondsGeçerli değerini alır TimeSpan tam ve kesirli saniye cinsinden ifade yapısı.
Üst

  AdAçıklama
Genel yöntemXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETAddYeni bir döner TimeSpan nesne değeri belirtilen toplamı olan TimeSpan nesnesi ve bu örneği.
Genel yöntemStatik üyeXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETCompareİki karşılaştırır TimeSpan değerleri ve daha kısa, eşit veya daha uzun ikinci bir ilk değer olup olmadığını gösteren bir tamsayı döndürür.
Genel yöntemXNA Framework tarafından desteklenirCompareTo(Object)Belirtilen nesne için bu örnek karşılaştırır ve bu örneği daha kısa, eşit ya da belirtilen nesne daha uzun olup olmadığını gösteren bir tamsayı döndürür.
Genel yöntemXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETCompareTo(TimeSpan)Bu örnek için belirtilen karşılaştırır TimeSpan nesne ve bu örneği daha kısa, eşit veya daha uzun olduğunu gösteren bir tamsayı döndürür TimeSpan nesne.
Genel yöntemXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETDurationYeni bir döner TimeSpan nesne değeri mutlak değeri geçerli olan TimeSpan nesne.
Genel yöntemXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETEquals(Object)Bu örneğin, belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösteren bir değeri döndürür. (ValueType.Equals(Object) geçersiz kılınır.)
Genel yöntemXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETEquals(TimeSpan)Bu örnek için belirtilen eşit olup olmadığını gösteren bir değeri döndürür TimeSpan nesne.
Genel yöntemStatik üyeXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETEquals(TimeSpan, TimeSpan)İki örneğini belirtilen olup olmadığını gösteren bir değeri döndürür TimeSpan eşit olur.
Genel yöntemStatik üyeXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETFromDaysDöndüren bir TimeSpan belirtimi olduğu için yakın milisaniyelik doğru gün, belirtilen sayıda temsil eder.
Genel yöntemStatik üyeXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETFromHoursDöndüren bir TimeSpan belirtilen sayıda belirtimi olduğu için yakın milisaniyelik doğru saat temsil eder.
Genel yöntemStatik üyeXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETFromMillisecondsDöndüren bir TimeSpan , belirtilen bir milisaniye sayısını temsil eder.
Genel yöntemStatik üyeXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETFromMinutesDöndüren bir TimeSpan dakika belirtimi olduğu için yakın milisaniyelik doğru belirtilen sayıda temsil eder.
Genel yöntemStatik üyeXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETFromSecondsDöndüren bir TimeSpan belirtimi olduğu için yakın milisaniyelik doğru saniye belirtilen sayıda temsil eder.
Genel yöntemStatik üyeXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETFromTicksDöndüren bir TimeSpan belirtimi ticks birimlerinde olduğu belirtilen bir süre temsil eder.
Genel yöntemXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETGetHashCodeBu örnek için karma kodunu döndürür. (ValueType.GetHashCode() geçersiz kılınır.)
Genel yöntemXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETGetTypeMevcut örnek için Type alır. (Object kaynağından devralındı.)
Genel yöntemXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETNegateYeni bir döner TimeSpan değeri bu örneğin Değillenmiş değeri olan nesne.
Genel yöntemStatik üyeXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETParse(String)Bir zaman aralığı dize gösterimini TimeSpan eşdeğerine dönüştürür.
Genel yöntemStatik üyeTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETParse(String, IFormatProvider)Zaman aralığı için dize gösterimine dönüştürür, TimeSpan belirtilen kültüre özel biçimi bilgileri kullanarak eşdeğer.
Genel yöntemStatik üyeTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETParseExact(String, String, IFormatProvider)Zaman aralığı için dize gösterimine dönüştürür, TimeSpan belirtilen biçim ve kültüre özel biçimi bilgileri kullanarak eşdeğer. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimle tam olarak eşleşmelidir.
Genel yöntemStatik üyeTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETParseExact(String, String[], IFormatProvider)Zaman aralığı için dize gösterimine dönüştürür, TimeSpan belirtilen dizi biçim dizeleri ve kültüre özel biçimi bilgileri kullanarak eşdeğer. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimlerinden biriyle tam olarak eşleşmelidir.
Genel yöntemStatik üyeTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpanStyles)Zaman aralığı için dize gösterimine dönüştürür, TimeSpan belirtilen biçim kültüre özel biçimi bilgileri ve stilleri kullanarak eşdeğer. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimle tam olarak eşleşmelidir.
Genel yöntemStatik üyeTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles)Zaman aralığı için dize gösterimine dönüştürür, TimeSpan belirtilen biçimleri, kültüre özel biçimi bilgileri ve stilleri kullanarak eşdeğer. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimlerinden biriyle tam olarak eşleşmelidir.
Genel yöntemXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETSubtractYeni bir döner TimeSpan nesne değeri belirtilen arasındaki fark nedir TimeSpan nesnesi ve bu örneği.
Genel yöntemXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETToString()Geçerli değerini dönüştürür TimeSpan nesne, dize gösterimi. (ValueType.ToString() geçersiz kılınır.)
Genel yöntemTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETToString(String)Geçerli değerini dönüştürür TimeSpan nesne için belirtilen biçim kullanarak eşdeğer dize karþýlýðýna.
Genel yöntemTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETToString(String, IFormatProvider)Geçerli değerini dönüştürür TimeSpan nesne için belirtilen biçim ve kültüre özgü biçimlendirme bilgilerini kullanarak eşdeğer dize karþýlýðýna.
Genel yöntemStatik üyeTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETTryParse(String, TimeSpan)Zaman aralığı için dize gösterimine dönüştürür, TimeSpan eşdeğer ve Dönüştürme başarılı olup olmadığını gösteren bir değeri döndürür.
Genel yöntemStatik üyeTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETTryParse(String, IFormatProvider, TimeSpan)Zaman aralığı için dize gösterimine dönüştürür, TimeSpan belirtilen kültüre özgü biçimlendirme bilgilerini kullanarak eşdeğer ve Dönüştürme başarılı olup olmadığını gösteren bir değeri döndürür.
Genel yöntemStatik üyeTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETTryParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpan)Zaman aralığı için dize gösterimine dönüştürür, TimeSpan belirtilen biçim ve kültüre özel biçimi bilgileri kullanarak eşdeğer ve Dönüştürme başarılı olup olmadığını gösteren bir değeri döndürür. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimle tam olarak eşleşmelidir.
Genel yöntemStatik üyeTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETTryParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpan)Zaman aralığı için belirtilen dize gösterimine dönüştürür, TimeSpan belirtilen biçimleri ve kültüre özel biçimi bilgileri kullanarak eşdeğer ve Dönüştürme başarılı olup olmadığını gösteren bir değeri döndürür. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimlerinden biriyle tam olarak eşleşmelidir.
Genel yöntemStatik üyeTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETTryParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan)Zaman aralığı için dize gösterimine dönüştürür, TimeSpan belirtilen biçim kültüre özel biçimi bilgileri ve stilleri kullanarak eşdeğer ve Dönüştürme başarılı olup olmadığını gösteren bir değeri döndürür. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimle tam olarak eşleşmelidir.
Genel yöntemStatik üyeTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETTryParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan)Zaman aralığı için belirtilen dize gösterimine dönüştürür, TimeSpan belirtilen biçimleri, kültüre özel biçimi bilgileri ve stilleri kullanarak eşdeğer ve Dönüştürme başarılı olup olmadığını gösteren bir değeri döndürür. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimlerinden biriyle tam olarak eşleşmelidir.
Üst

  AdAçıklama
Genel işleçStatik üyeXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETAdditionBelirtilen iki ekler TimeSpan örnekleri.
Genel işleçStatik üyeXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETEqualityGösteren iki olup TimeSpan örnekleri eşit.
Genel işleçStatik üyeXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETGreaterThanGösterir bir belirtilen olup olmadığını TimeSpan belirtilen diğerinden daha büyük TimeSpan.
Genel işleçStatik üyeXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETGreaterThanOrEqualGösterir bir belirtilen olup olmadığını TimeSpan büyük veya eşit belirtilen başka bir TimeSpan.
Genel işleçStatik üyeXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETInequalityGösteren iki olup TimeSpan örnekleri eşit değildir.
Genel işleçStatik üyeXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETLessThanGösterir bir belirtilen olup olmadığını TimeSpan belirtilen diğerinden daha az TimeSpan.
Genel işleçStatik üyeXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETLessThanOrEqualGösterir bir belirtilen olup olmadığını TimeSpan daha az veya eşit belirtilen başka bir TimeSpan.
Genel işleçStatik üyeXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETSubtractionBelirtilen çıkarır TimeSpan belirtilen başka bir TimeSpan.
Genel işleçStatik üyeXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETUnaryNegationDöndüren bir TimeSpan değeri belirtilen örnek Değillenmiş değeridir.
Genel işleçStatik üyeTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETUnaryPlusBelirtilen örneğini döndürür TimeSpan.
Üst

  AdAçıklama
Genel alanStatik üyeXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETMaxValueEn fazla temsil eden TimeSpan değer. Bu alan salt okunurdur.
Genel alanStatik üyeXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETMinValueEn azından temsil eden TimeSpan değer. Bu alan salt okunurdur.
Genel alanStatik üyeXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETTicksPerDay1 Gün içerisinde kaç tık temsil eder. Bu alan sabittir.
Genel alanStatik üyeXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETTicksPerHour1 Saat içinde kaç tık temsil eder. Bu alan sabittir.
Genel alanStatik üyeXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETTicksPerMillisecondOnay işareti içinde 1 milisaniye sayısını temsil eder. Bu alan sabittir.
Genel alanStatik üyeXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETTicksPerMinute1 Dakika içinde kaç tık temsil eder. Bu alan sabittir.
Genel alanStatik üyeXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETTicksPerSecondKaç tık 1 saniye içinde temsil eder.
Genel alanStatik üyeXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETZeroSıfır temsil eden TimeSpan değer. Bu alan salt okunurdur.
Üst

  AdAçıklama
Açık arabirim uygulamasıÖzel yöntemTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETIComparable.CompareToMevcut örneği aynı türdeki başka bir nesne ile karşılaştırır ve geçerli örneğin, diğer nesneyle aynı sıralama düzeni konumunda mı olduğunu, önünde mi olduğunu, yoksa arkasında mı olduğunu belirten bir tamsayı döndürür.
Üst

A TimeSpan nesnesi, bir pozitif veya negatif gün, saat, dakika, saniye ve saniyenin kesirleri olarak ölçülen zaman aralığını (saat veya geçen zaman süresi) temsil eder. TimeSpan Yapısı da zaman belirli bir tarihe kadar ilgisiz ise, günün saati, ancak yalnızca temsil etmek için kullanılabilir. Aksi takdirde, DateTime veya DateTimeOffset yapısı yerine kullanılmalıdır. (Kullanma hakkında daha fazla bilgi için TimeSpan saati göstermek için bkz: Yapı DateTime, DateTimeOffset ve TimeZoneInfo Arasında Seçim Yapma.)

En büyük birimi saat TimeSpan süresini ölçmek için yapı kullanımdır bir gün. Gün, ay ve yıl gibi zaman daha büyük birimler halinde değiştiğinden zaman aralıkları tutarlılığı, gün cinsinden ölçülür.

Değeri bir TimeSpan sayısı, gösterilen zaman aralığına eşit bir nesnedir. Bir çentik 100 nanosaniye veya bir on-ikinci bir millionth eşittir. Değeri bir TimeSpan nesne aralık TimeSpan.MinValue için TimeSpan.MaxValue.

Bir TimeSpan Değerini Örnekleme

Örneğini oluşturmak bir TimeSpan çeşitli şekillerde değeri:

 • Onun örtülü varsayılan oluşturucusunu çağırarak. Bu değeri olan bir nesne oluşturur TimeSpan.Zero, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi.

  
  TimeSpan interval = new TimeSpan();
  Console.WriteLine(interval.Equals(TimeSpan.Zero));  // Displays "True".
  
  
  
 • Açık kurucularındaki birini çağırarak. Aşağıdaki örnek başlatır bir TimeSpan saat, dakika ve saniye belirtilen sayıda değer.

  
  TimeSpan interval = new TimeSpan(2, 14, 18);
  Console.WriteLine(interval.ToString());       // Displays "02:14:18".
  
  
  
 • Bir yöntemi çağırmak veya döndüren bir işlemi gerçekleştirmek bir TimeSpan değer. Örneğin, oluşturabileceğiniz bir TimeSpan aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi iki tarih ve saat değerleri arasındaki zaman aralığını gösteren değer.

  
  DateTime departure = new DateTime(2010, 6, 12, 18, 32, 0);
  DateTime arrival = new DateTime(2010, 6, 13, 22, 47, 0);
  TimeSpan travelTime = arrival - departure; 
  Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", arrival, departure, travelTime);   
  // The example displays the following output:
  //    6/13/2010 10:47:00 PM - 6/12/2010 6:32:00 PM = 1.04:15:00
  
  
  

  Aynı zamanda başlatmak bir TimeSpan nesne için aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi bu şekilde sıfır saat değeri.

  
  using System;
  
  public class Example
  {
    static Random rnd = new Random();
  
    public static void Main()
    {
     TimeSpan timeSpent = TimeSpan.Zero;
  
     timeSpent += GetTimeBeforeLunch();
     timeSpent += GetTimeAfterLunch();
  
     Console.WriteLine("Total time: {0}", timeSpent);
    }
  
    private static TimeSpan GetTimeBeforeLunch()
    {
     return new TimeSpan(rnd.Next(3, 6), 0, 0);
    }
  
    private static TimeSpan GetTimeAfterLunch()
    {
     return new TimeSpan(rnd.Next(3, 6), 0, 0);
    }
  }
  // The example displays output like the following:
  //    Total time: 08:00:00
  
  
  

  TimeSpan değerlerin aritmetik işleçler ve yöntemleri tarafından döndürülen DateTime, DateTimeOffset, ve TimeSpan yapıları.

 • Dize halinde temsilini ayrıştırma tarafından bir TimeSpan değer. Kullanabileceğiniz Parse ve TryParse yöntemleri için zaman aralıklarını içeren dizeleri dönüştürmek için TimeSpan değerleri. Aşağıdaki örnek Parse için dizelerden oluşan bir dizi dönüştürmek için yöntem TimeSpan değerleri.

  
  string[] values = { "12", "31.", "5.8:32:16", "12:12:15.95", ".12"};
  foreach (string value in values)
  {
    try {
     TimeSpan ts = TimeSpan.Parse(value);
     Console.WriteLine("'{0}' --> {1}", value, ts);
    }
    catch (FormatException) {
     Console.WriteLine("Unable to parse '{0}'", value);
    }
    catch (OverflowException) {
     Console.WriteLine("'{0}' is outside the range of a TimeSpan.", value);
    }  
  }
  // The example displays the following output:
  //    '12' --> 12.00:00:00
  //    Unable to parse '31.'
  //    '5.8:32:16' --> 5.08:32:16
  //    '12:12:15.95' --> 12:12:15.9500000
  //    Unable to parse '.12' 
  
  
  

  Buna ek olarak, giriş dizesini ayrıştırılır ve dönüştürülmesi için kesin biçimini tanımlayabilirsiniz bir TimeSpan çağırarak değer ParseExact veya TryParseExact yöntem.

TimeSpan Değerleri Üzerinde İşlem Gerçekleştirme

Ekleyebilir ve süreler kullanarak ya da çıkarma Addition ve Subtraction işleçleri veya çağırarak Add ve Subtract yöntemleri. Çağırarak iki süreler karşılaştırabilirsiniz Compare, CompareTo, ve Equals yöntemleri. TimeSpan Sınıfını da içerir Duration ve Negate zaman aralıkları, pozitif ve negatif değerlere dönüştürmek, yöntemleri

The range of TimeSpan values is MinValue to MaxValue.

TimeSpan Değerini Biçimlendirme

Bir TimeSpan değeri d.hh:mm:ss. ff şeklinde temsil edilmelidir; burada isteğe bağlı eksi işareti negatif zaman aralığını, d bileşeni günleri, hh bileşeni 24 saatlik düzene göre ölçülen saati, mm dakikayı, ss saniyeyi ve ff saniyenin parçalarını gösterir. Diğer bir deyişle, bir zaman aralığını gün olmadan günün bir saatini pozitif veya negatif bir sayı veya bir günün bir saatini veya günün bir saatini gün sayısı oluşur.

İle başlayan .NET Framework 4, TimeSpan yapısını destekler kültüre duyarlı tekrar yüklemesi biçimlendirme kendi ToString dönüştürür yöntemi bir TimeSpan dize karþýlýðýna değerine. Varsayılan değer TimeSpan.ToString() yöntem dönüş değeri .NET Framework'ün önceki sürümlerinde aynıdır sabit bir biçim kullanarak zaman aralığını döndürür. TimeSpan.ToString(String) Aşırı zaman aralığını dize gösterimini tanımlayan bir biçim dizesi belirtmenizi sağlar. TimeSpan.ToString(String, IFormatProvider) Aşırı bir biçim dizesi ve zaman aralığını dize gösterimini oluşturmak için kullanılan, biçimlendirme kuralları kültür belirtmenizi sağlar. TimeSpan hem standart hem de özel biçim dizeleri destekler. (Daha fazla bilgi için bkz: Standart TimeSpan Biçim Dizeleri ve Özel TimeSpan Biçim Dizeleri.) Ancak, yalnızca standart biçim dizeleri kültüre duyarlı değildir.

Eski TimeSpan Biçimlendirmesini Geri Yükleme

Bazı durumlarda, kodu bu başarıyla biçimleri TimeSpan değerler .NET Framework 3.5 ve önceki sürümleri .NET Framework 4. Bu çağıran kodu en yaygın bir Bileşik biçimlendirme biçimlendirmek için yöntem bir TimeSpan bir biçim dizesi değeri. Aşağıdaki örnek başarıyla biçimleri bir TimeSpan içindeki değer .NET Framework 3.5 ve önceki sürümleri, ancak bir istisna atar .NET Framework 4 ve sonraki sürümleri. Biçimlendirmek için çalışır Not bir TimeSpan değeri göz ardı edilir bir desteklenmeyen biçim belirticisi kullanılarak .NET Framework 3.5 ve önceki sürümleri.


TimeSpan interval = new TimeSpan(12, 30, 45);
string output;
try {
  output = String.Format("{0:r}", interval);
}
catch (FormatException) {
  output = "Invalid Format";
}
Console.WriteLine(output);
// Output from .NET Framework 3.5 and earlier versions:
//    12:30:45
// Output from .NET Framework 4:
//    Invalid Format


Kodunu değiştiremez, eski biçimlendirmesini geri TimeSpan değerleri aşağıdaki yollardan birinde:

 • İçeren bir yapılandırma dosyası oluşturma tarafından < TimeSpan_LegacyFormatMode > öğe. Bu öğenin ayarı enabled özniteliğini true eski geri yükler TimeSpan her uygulama için ayrı ayrı biçimlendirme.

 • Uygulama etki alanı oluşturduğunuzda, "NetFx40_TimeSpanLegacyFormatMode" uyumluluk ayarlayarak geçin. Bu eski sağlar TimeSpan etki-uygulama alanı başına temelinde biçimlendirme. Aşağıdaki örnek, kullanan bir uygulama etki alanı eski oluşturur TimeSpan biçimlendirme.

  
  using System;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     AppDomainSetup appSetup = new AppDomainSetup();
     appSetup.SetCompatibilitySwitches( new string[] { "NetFx40_TimeSpanLegacyFormatMode" } );
     AppDomain legacyDomain = AppDomain.CreateDomain("legacyDomain", 
                             null, appSetup);
     legacyDomain.ExecuteAssembly("ShowTimeSpan.exe");
    }
  }
  
  
  

  Aşağıdaki kod yeni bir uygulama etki alanında yürütüldüğünde, legacy döner TimeSpan davranış biçimlendirme.

  
  using System;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     TimeSpan interval = DateTime.Now - DateTime.Now.Date;
     string msg = String.Format("Elapsed Time Today: {0:d} hours.",
                   interval);
     Console.WriteLine(msg);
    }
  }
  // The example displays the following output:
  //    Elapsed Time Today: 01:40:52.2524662 hours.
  
  
  

Aşağıdaki örnek oluşturur bir TimeSpan iki tarih arasındaki farkı temsil eden nesne. Daha sonra görüntüler TimeSpan nesne özelliği.


// Define two dates.
DateTime date1 = new DateTime(2010, 1, 1, 8, 0, 15);
DateTime date2 = new DateTime(2010, 8, 18, 13, 30, 30);
// Calculate the interval between the two dates.
TimeSpan interval = date2 - date1;
Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", date2, date1, interval.ToString());
// Display individual properties of the resulting TimeSpan object.
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Days Component:", interval.Days);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Days:", interval.TotalDays);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Hours Component:", interval.Hours);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Hours:", interval.TotalHours);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Minutes Component:", interval.Minutes);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Minutes:", interval.TotalMinutes);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Value of Seconds Component:", interval.Seconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Total Number of Seconds:", interval.TotalSeconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Value of Milliseconds Component:", interval.Milliseconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Total Number of Milliseconds:", interval.TotalMilliseconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Ticks:", interval.Ticks);
// the example displays the following output:
//    8/18/2010 1:30:30 PM - 1/1/2010 8:00:15 AM = 229.05:30:15
//     Value of Days Component:               229
//     Total Number of Days:          229.229340277778
//     Value of Hours Component:               5
//     Total Number of Hours:         5501.50416666667
//     Value of Minutes Component:              30
//     Total Number of Minutes:            330090.25
//     Value of Seconds Component:              15
//     Total Number of Seconds:           19,805,415
//     Value of Milliseconds Component:            0
//     Total Number of Milliseconds:       19,805,415,000
//     Ticks:                198,054,150,000,000


.NET Framework

Destekleyen: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework İstemci Profili

Destekleyen: 4, 3.5 SP1

Taşınabilir Sınıf Kitaplığı

Destekleyen: Taşınabilir Sınıf Kitaplığı

Windows Mağazası uygulamaları için .NET

Destekleyen: Windows 8

Windows Phone uygulamaları için .NET

Destekleyen: Windows Phone 8, Silverlight 8.1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (Sunucu Çekirdeği Rolü desteklenmez), Windows Server 2008 R2 (Sunucu Çekirdeği Rolü, SP1 veya sonraki sürümlerle desteklenir; Itanium'da desteklenmez)

.NET Framework her platformun tüm sürümlerini desteklemez. Desteklenen sürümlerin listesi için bkz. .NET Framework Sistem Gereksinimleri.

Bu türün tüm genel statik (Visual Basic'te Shared) üyeleri iş parçacığı açısından güvenlidir. Hiçbir örnek üyesinin iş parçacığı açısından güvenliği garanti edilemez.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft