Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
Bu makale makine tarafından çevrilmiştir. Orijinal metni görmek için imlecinizi makaledeki cümlelerin üzerine getirin. Daha Fazla Bilgi.
Çeviri
Original

ReadOnlyException Oluşturucu

Yeni bir örneğini başlatır ReadOnlyException sınıfı.

Bu üye aşırı yüklendi. Sözdizimi, kullanım ve örnekleri dahil olmak üzere bu üyeyle ilgili eksiksiz bilgi için aşırı yükleme listesindeki ada tıklayın.

  Ad Açıklama
Genel yöntem ReadOnlyException() Yeni bir örneğini başlatır ReadOnlyException sınıfı.
Genel yöntem ReadOnlyException(String) Yeni bir örneğini başlatır ReadOnlyException belirtilen dize ile sınıf.
Korumalı yöntem ReadOnlyException(SerializationInfo, StreamingContext) Yeni bir örneğini başlatır ReadOnlyException seri hale getirme bilgileri ile sınıf.
Genel yöntem ReadOnlyException(String, Exception) Yeni bir örneğini başlatır ReadOnlyException belirtilen hata iletisi ve bu özel durum nedeni iç özel duruma başvuru ile sınıf.
Üst

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft