Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
Bu makale makine tarafından çevrilmiştir. Orijinal metni görmek için imlecinizi makaledeki cümlelerin üzerine getirin. Daha Fazla Bilgi.
Çeviri
Original

sys.dm_io_backup_tapes (Transact-sql)

Teyp aygıtları ve bağlama istekleri için yedekleme durumunu listesini döndürür.

Sütun adı

Veri türü

Açıklama

physical_device_name

nvarchar(520)

Yedek alınabilir gerçek fiziksel aygıt adı. NULL değil.

logical_device_name

nvarchar(256)

Sürücü için kullanıcı tanımlı ad (dan bkz:sys.backup_devices). Kullanıcı tanımlı ad kullanılabiliyorsa, null. NULL olabilecek olduğunu.

durumu

int

Teybi durumu:

1 = Açık, kullanıma hazır

2 = Bekleyen bağlama

3 = Kullanımda

4 = Yükleme

Not Not
Teyp yüklenirken (durum = 4), ortam etiketini henüz okunamaz. Ortam etiketi değerleri gibi kopyalama sütun media_sequence_number, banttaki gerçek değerleri farklı olabilir Haritayı beklenen değerler. Etiketi okuduktan sonra durum değişiklikleri 3 (kullanılıyor), ve medya etiketli sütunlar sonra yüklenen gerçek bant yansıtmaktadır.

NULL değil.

status_desc

nvarchar(520)

Teybi durumu açıklaması:

 • KULLANILABİLİR

 • BEKLEYEN BAĞLAMA

 • KULLANIMDA

 • YÜKLEME ORTAMI

NULL değil.

mount_request_time

datetime

Zaman hangi bağlama istendi. Hiçbir bağlama bekleyen ise null (durum! =2). NULL olabilecek olduğunu.

mount_expiration_time

datetime

Hangi Dağı istek (zaman aşımı) bitiş saati. Hiçbir bağlama bekleyen ise null (durum! =2). NULL olabilecek olduğunu.

veritabanı_adı

nvarchar(256)

Bu aygıtın yedeklenmesi veritabanı. NULL olabilecek olduğunu.

SPID

int

Oturum kimliği Bu bandı kullanıcıyı tanımlar. NULL olabilecek olduğunu.

komutu

int

Yedekleme yapan komut. NULL olabilecek olduğunu.

command_desc

nvarchar(120)

Komut açıklaması. NULL olabilecek olduğunu.

media_family_id

int

Media ailesi dizini (1...n), nmedia aileleri ortam kümesi sayısı. NULL olabilecek olduğunu.

media_set_name

nvarchar(256)

Ortam kümesi adı (varsa) ortam kümesi oluşturulurken MEDIANAME seçeneği belirtildiği gibi). NULL olabilecek olduğunu.

media_set_guid

uniqueidentifier

Ortam kümesi benzersiz tanımlayıcısı. NULL olabilecek olduğunu.

media_sequence_number

int

Dizin biriminin bir medya aile içinde (1...n). NULL olabilecek olduğunu.

tape_operation

int

Gerçekleştiriliyorsa teyp işlem:

1 = Okuma

2 = Biçim

3 Init =

4 = Ekle

NULL olabilecek olduğunu.

tape_operation_desc

nvarchar(120)

Gerçekleştiriliyorsa teyp işlem:

 • OKUYUN

 • FORMAT

 • INIT

 • EKLE

NULL olabilecek olduğunu.

mount_request_type

int

Takma isteği türü:

1 = Belirli teyp. Tanımlanan teyp media_ * alanlar gereklidir.

2 = Sonraki ortam ailesinden. Sonraki ortam ailesi henüz geri istendi. Bu ortam aileleri daha az cihazlardan geri yüklerken kullanılır.

3 = Devamı teyp. Ortam ailesi genişletilir ve devamı teyp istedi.

NULL olabilecek olduğunu.

mount_request_type_desc

nvarchar(120)

Takma isteği türü:

 • BELİRLİ TEYP

 • SONRAKİ ORTAM AİLESİ

 • DEVAMI BİRİM

NULL olabilecek olduğunu.

Kullanıcı, sunucu üzerinde VIEW server state izni olması gerekir.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft