Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.
0 / 1 bunu faydalı olarak değerlendirdi - Bu konuyu değerlendir

CloudQueueMessage.DequeueCount Property

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Gets the number of times this message has been dequeued.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)
'Kullanım

'Bildirim
Public Property DequeueCount As Integer

Property Value

Type: System.Int32

The number of times this message has been dequeued.

The DequeueCount property is incremented each time a message is retrieved from the queue using GetMessage or GetMessages, but is not deleted from the queue.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Show:
© 2014 Microsoft. Tüm hakları saklıdır.