Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

CloudTableClient.EndGetServiceProperties Method

Updated: May 15, 2014

Ends an asynchronous operation to get the service properties of the Table service.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public ServiceProperties EndGetServiceProperties (
	IAsyncResult asyncResult
)

Parameters

asyncResult

The result returned from a prior call to BeginGetServiceProperties(AsyncCallback,Object).

Return Value

A ServiceProperties object.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Show:
© 2014 Microsoft