Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.
Bu konu henüz değerlendirilmedi - Bu konuyu değerlendir

RoleInstance.FaultDomain Property

Gets an integer value that indicates the fault domain in which the role instance is running.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)
'Kullanım

public abstract int FaultDomain { get; }

Property Value

Type: System.Int32

An integer value that represents the fault domain in which the role instance is running.

A fault domain is a grouping of hardware in which role instances run. When multiple instances of a role are running, Windows Azure distributes the role instances among fault domains. You do not have control over which fault domain is used or the number of fault domains used, but you can query a role instance to know what fault domain it is in.

The following code example shows how to retrieve the fault domain values for role instances:


foreach (var role in RoleEnvironment.Roles) 
{
   foreach (var roleInstance in role.Value.Instances)      
   {
      Trace.WriteLine("Role instance fault domain: " + roleInstance.FaultDomain, "Information");
   }
}

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Bunu faydalı buldunuz mu?
(1500 karakter kaldı)
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft. Tüm hakları saklıdır.