Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

MobileServiceCollectionExtensions Class

Updated: June 25, 2013

Provides extension methods on [T:IMobileServiceTableQuery`1{T}] and [T:IMobileServiceTable`1{T}] to wrap them in a collection.

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.MobileServiceCollectionExtensions

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Mobile (in Microsoft.WindowsAzure.Mobile.dll)

public static class MobileServiceCollectionExtensions

  NameDescription
Public methodStatic memberToCollectionAsync<TTable>(IMobileServiceTable<TTable>, Int32)Create a new collection based on the table.
Public methodStatic memberToCollectionAsync<TTable>(IMobileServiceTableQuery<TTable>, Int32)Create a new collection based on the query.
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft