Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

IIngestManifest.Statistics Property

Updated: June 25, 2013

Gets the manifest statistics.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

'Bildirim
ReadOnly Property Statistics As IIngestManifestStatistics 
	Get
'Kullanım
Dim instance As IIngestManifest 
Dim value As IIngestManifestStatistics 

value = instance.Statistics

Topluluk İçeriği

Show:
© 2014 Microsoft