Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.
Bu konu henüz değerlendirilmedi - Bu konuyu değerlendir

ContentKeyBaseCollection Class

Updated: December 4, 2013

Represents a collection of content keys.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)
public abstract class ContentKeyBaseCollection : BaseCollection<IContentKey>

The ContentKeyBaseCollection type exposes the following members.

  NameDescription
Protected methodContentKeyBaseCollectionInitializes an instance of the ContentKeyBaseCollection class.
Top
  NameDescription
Protected propertyContentKeyQueryableGets or sets the queryable collection of content keys.
Public propertyElementType Gets the type of the element(s) that are returned when the expression tree associated with this instance of IQueryable is executed. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Public propertyExpression Gets the expression tree that is associated with the instance of IQueryable. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Public propertyMediaContextGets or sets MediaContextBase. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Public propertyProvider Gets the query provider that is associated with this data source. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Protected propertyQueryable Gets or sets the IQueryable interface to evaluate queries against the collection. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Top
  NameDescription
Public methodCreate(Guid, Byte[])Creates a content key with the specific key identifier and value.
Public methodCreate(Guid, Byte[], String)Creates a content key with the specific key identifier and value.
Public methodCreateAsync(Guid, Byte[]) Asynchronously creates a content key with the specifies key identifier and value.
Public methodCreateAsync(Guid, Byte[], String) Asynchronously creates a content key with the specifies key identifier and value.
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetEnumerator Returns an enumerator that iterates through the collection. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top
  NameDescription
Explicit interface implemetationPrivate methodIEnumerable.GetEnumerator Returns an enumerator that iterates through a collection. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Top
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Bunu faydalı buldunuz mu?
(1500 karakter kaldı)
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Topluluk İçeriği

Show:
© 2014 Microsoft. Tüm hakları saklıdır.