Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

TokenProvider.GetTokenAsync Method

Asynchronously retrieves the token for the provider.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<SecurityToken> GetTokenAsync(
	string appliesTo,
	string action,
	bool bypassCache,
	TimeSpan timeout
)

Parameters

appliesTo
Type: System.String
The URI which the access token applies to.
action
Type: System.String
The request action.
bypassCache
Type: System.Boolean
true to ignore existing token information in the cache; false to use the token information in the cache.
timeout
Type: System.TimeSpan
The time span that specifies the timeout value for the message that gets the security token.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<SecurityToken>
The result of the asynchronous operation.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft