Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

NotificationOutcomeState Enumeration

Specifies an enumeration of notification outcome state.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Notifications
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public enum NotificationOutcomeState

Member nameDescription
Abandoned
Completed
DetailedStateAvailableThe detailed state for the outcome is available.
EnqueuedThe notification outcome is enqueued.
Processing
Unknown

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft